Actueel

 

09-10-'17

Seminar over Gender, Seksualiteit en Migratie

Ter afsluiting van de vooronderzoeksfase van een interdisciplinair project over Gender, Sexuality and Migration, wordt op dinsdag 14 november 2017 een seminar georganiseerd waarin verschillende aspecten van dit thema zullen worden belicht, waaronder de problematiek van eergerelateerd geweld in de vluchtelingenopvang voor vrouwen én mannen (Janine Jansen, Avans en Nationale Politie). Tot de andere sprekers die al hebben toegezegd behoren Mieke Verloo (Radboud Universiteit, politieke wetenschappen en gender studies), en Lourdes Peroni (Universiteit Gent) die onlangs een postdoc onderzoek afrondde gericht op het snijvlak van gender, ras en cultuur. Het seminar vindt plaats van 10.00 – 14.00 in de Raadzaal van Achter Sint Pieter 200. Geïnteresseerden kunnen aansluitend om 16.15 de oratie bijwonen van prof. John de Wit – sociale wetenschappen / public health, en samen met Berteke Waaldijk (geschiedenis) en Marjolein van den Brink (mensenrechten, UCERF) initiatiefnemer van het onderzoeksproject. Toegang is gratis. Aanmelding kan door een een e-mail te sturen naar secretariaat.IER@uu.nl, onder vermelding van ‘seminar GSM’.

 
 

07-06-'17

Buitenlandse gastonderzoeker: Natalia Rueda (universiteit van Pisa, Italië)

Natalia Rueda, promovendus aan de universiteit van Pisa, Italië en onderzoeksassistent aan de Externado Universiteit van Colombia, bezocht UCERF twee maanden in het voorjaar van 2017. Haar onderzoeksvoorstel inzake schadevergoedingsclaims in ouders-kind relaties behelst een rechtsvergelijking tussen Italiaans en Colombiaanse wetgeving. Tijdens haar bezoek heeft zij deelgenomen aan de Ius Commune postgraduate training course on Comparative Law Research and Methodology, geleid door prof. Ewoud Hondius. Natalia heeft haar eigen onderzoek verricht en tijdens deze cursus meer kennis verkregen over de de methodologie van rechtsvergelijkend onderzoek, mogelijke verbanden tussen aansprakelijkheids- en familierecht en voortplantingsverantwoordelijkheid. Daarnaast maakte ze gebruik van de gelegenheid om met andere onderzoekers te spreken over onderwerpen die raken aan haar onderzoek. Ze sprak onder andere met dr. Susanne Burri over werk en de zorg; met dr. Marjolein van den Brink over gender en mensenrechten; met dr. Jessy Emaus over aansprakelijkheidsrecht in familieverhoudingen, en met Soraya Bou-Sfia over  rechtsvergelijkingen en identiteit in het kinderrecht. Natalia werkte bij UCERF onder supervisie van prof. Wendy Schrama.

 
 

17-05-'17

Public Workship Empowering European Families Project

Op dinsdag 20 juni organiseren Christiane Wendehorst (hoogleraar privaatrecht in Wenen) en Wendy Schrama, als trekkers van het Empowering European Families Project een ‘Public Workshop’. Op deze eendaagse Engelstalige bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het Empowering European Families project, dat met Europese financiering tot stand is gekomen. Het doel van het project is het tot stand brengen van internationale huwelijkscontracten binnen de EU. Op deze bijeenkomst worden de resultaten over het huwelijksvermogensrecht, alimentatierecht en pensioenrecht gepresenteerd en bediscussieerd. Op de agenda staan presentaties van leden van de Working Group en verschillende internationale sprekers zullen hun visie op de resultaten en het thema van partijautonomie presenteren. Input in de discussies vanuit Nederlandse zijde, zowel wetenschap als praktijk is welkom.

Deelname is gratis, maar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is aanmelding noodzakelijk via secretariaat privaatrecht (secretariaat.privaatrecht@uu.nl) aan mevrouw Wijnans onder vermelding van uw naam en organisatie, en 20 juni EEF. Begin juni krijgt u (mits er voldoende plaats is) een programma en praktische informatie.

 
 

02-02-'17

Elfde UCERF symposium

Op 11 april 2017 vond het elfde UCERF symposium plaats. Het was een interessante en succesvolle bijeenkomst. Voor een verslag en een overzicht van de presentaties, klik hier.

 
 

09-11-'16

Expert seminar over interdisciplinair onderzoek, sekseregistratie en kwaliteit van leven

Op 21 oktober 2016 organiseerden de trekkers van het ‘GIRARE project’, Marjolein van den Brink (UCERF & SIM, Rechten) en Christine Quinan (Gender Studies), een expert seminar. Twintig wetenschappers uit verschillende disciplines (waaronder antropologie, ontwikkelingsstudies, sociologie, politicologie, seksuologie, geschiedenis), uit België, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Engeland, Ierland en vier Nederlandse universiteiten bespraken ontwikkelingen op het terrein van seksecategoriën en registratie, de do’s en dont’s van interdisciplinair onderzoek en financieringsmogelijkheden. Alle deelnemers zijn geïnteresseerd in verdere participatie en daarom wordt als één van de follow-up activiteiten een COST-aanvraag overwogen.
Het GIRARE (Gender Identity And Human Rights Effects) project onderzoekt de effecten van wijzigingen in de juridische regulering van geslacht op de kwaliteit van leven van mensen met uiteenlopende geslachtskenmerken, gender identiteit en gender expressie, inclusief zowel trans- als cisgender individuen. Het onderzoek start vanuit feministisch en queer perspectief.
Het opstarten van het project is gefinancierd met hulp van de Utrechtse fondsen Institutions en Cultures, Citizenship and Human Rights. Voor meer informatie zie http://ucerf.rebo.uu.nl/type-activiteiten/het-girare-project-gender-identity-registration-and-human-rights-effects/, of e-mail: m.vandenbrink@uu.nl of c.l.quinan@uu.nl.