Actueel

 

04-10-'13

7e UCERF Symposium op 13 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 is het zevende UCERF-symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht gehouden.
Lees meer >

De middag werd geopend door prof. dr. Katharina Boele-Woelki, waarna mr. Frans Langemeijer een voordracht heeft gehouden over ‘De Hoge Raad en het familierecht’. Vervolgens heeft prof. dr. Frederik Swennen gesproken over ‘omgangsrecht voor niet-ouders in het Belgische recht’. Daarna heeft mr. Gordon Doull, vakspecialist Estate Planning bij ABN AMRO MeesPierson, ons verteld op welke wijze ouders hun kind kunnen helpen bij de aanschaf van een eigen woning. Na de koffiepauze heeft dr. Esther Kluwer het welbevinden van echtscheidingskinderen uiteengezet. Daaropvolgend is dr. Wibo van Rossum ingegaan op het recht in het dagelijkse leven van transnationale families. Tot slot is de middag afgesloten door mr. Lisette Frohn, die de internationale echtscheiding voor haar rekening nam. Vervolgens heeft het publiek de gelegenheid gekregen om vragen te stellen aan de sprekers, en eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen. Na de discussie zijn velen nog even blijft hangen om met ons onder het genot van een drankje terug te blikken op een geslaagde middag.

Om de foto’s van het middagsymposium te bekijken, klik hier.

< Terug

 
 

04-10-'13

Buitenlandse onderzoeker Maximilian Strutz (Köln) bij UCERF in december-februari 2013

Vanaf december 2012 tot en met februari 2013 verbleef Maximilian Strutz van de Universität zu Köln bij UCERF voor het doen van onderzoek. Dat was een groot succes:
Lees meer >

“Mijn naam is Maximilian Strutz en ik ben promovendus aan de Universität zu Köln in Duitsland. Het thema van mijn proefschrift is ‘Controle van huwelijkse voorwaarden in Nederland en in Duitsland’. Aangezien ik mij in mijn proefschrift dus voor een groot deel bezig houdt met het Nederlands recht, lag het voor de hand om ook in Nederland zelf een onderzoek in te stellen.

Dat ik uiteindelijk ervoor heb gekozen om te vragen of ik bij het UCERF mocht werken, is bij toeval gebeurd. Een collega van mij had de uitschrijving van prof. dr. Boele-Woelki gezien en mij erop attent gemaakt. Ik ben er – achteraf bezien – ongelofelijk blij mee!

Ik heb tijdens mijn verblijf in Utrecht van december 2012 tot en met februari 2013 met de ondersteuning van prof. dr. Boele-Woelki en haar medewerkers een groot deel van mijn proefschrift kunnen afronden, open vragen kunnen beantwoorden en nieuwe onderwerpen in verband met mijn thema kunnen ontdekken. Ik heb zelfs gezamenlijk met Evelien Verhagen, promovenda in Utrecht, een artikel kunnen schrijven over de uitleg van huwelijkse voorwaarden die inmiddels in het WPNR is gepubliceerd. Een groot succes!  

Max Strutz

Nederlanders en Duitsers verschillen toch heel veel van elkaar. Dat is eenconclusie die ik niet alleen uit mijn eigen onderzoek van het huwelijksgoederenrecht in Duitsland en Nederland heb getrokken, maar ook zelf heb ervaren door het werken aan een Duitse universiteit en aan het UCERF. Het begint al ermee hoe men iemand hoort aan te spreken. In Duitsland is het gebruikelijk om iemand met U en de achternaam aan te spreken, terwijl dat in Nederland niet het geval is en er daardoor ook wat minder afstand tussen de mensen wordt gecreëerd (dit is in ieder geval mijn persoonlijke indruk). Zo is het dus ook bij het UCERF: heel
ongecompliceerd en direct!

Kortom: ik zou er ongetwijfeld nog een tweede keer naartoe gaan als ik de mogelijkheid had!”

< Terug