Actueel

 

04-10-'13

Bezoek vFAS-congres ‘De gescheiden ouders van de toekomst’

Natalie Nikolina en Evelien Verhagen reisden op 12 september af naar Madurodam (Den Haag) voor het jaarlijkse vFAS-congres, `De gescheiden ouders van de toekomst´.
Lees meer >

Op dit congres stond de stem van het kind in de echtscheidingsprocedure centraal. De deelnemers gingen in twee tafelronden in gesprek met kinderen van gescheiden ouders. Gediscussierd werd o.a. over de vraag hoe het ‘belang van het kind’ moet worden gespecificeerd. De kinderen vertelden vanuit hun eigen ervaring welke positie zij innemen in het proces en welke verbeteringen zij wensen. Tussen de tafelgesprekken door werden er vier lezingen gehouden door respectievelijk Rob van Coolwijk (voorzitter van de vFAS), Phyleen Mattaar (voorzitter van Villa Pinedo), Justine van Lawick (kinderpsychiater bij het Lorentzshuis) en Marc Dullart (de kinderombudsman). Van Coolwijk stelde voor een nieuw instituut, de kinderadvocaat, in het leven te roepen.

Foto vFAS-symposiumHoewel Dullart niet negatief tegenover dit voorstel staat, ziet hij op de korte termijn meer heil in verbetering van de inzetbaarheid van de figuur van de bijzonder curator. Mattaar gaf aan wat de echtscheiding van haar ouders voor haar heeft betekend en op welke wijze Villa Pinedo helpt de gevoelens van kinderen over de echtscheiding van hun ouders een plek te geven. Van Lawick vertelde vervolgens over het project ‘ouderschap na scheiding en kinderen uit de knel’ waarin door middel van groepstherapie wordt geprobeerd de destructieve patronen van de vechtende ouders aan te pakken. Als belangrijkste voorwaarde voor deelname aan deze therapie wordt gesteld dat de ouders alle juridische procedures stopzetten. De middag werd voorgezeten door Frenk van der Linden (freelance journalist), die zijn eigen ervaring als kind van gescheiden ouders met ons deelde.

< Terug

 
 

04-10-'13

Studiemiddag UCERF op 2 september 2013

Op maandag 2 september 2013 is UCERF in het Molengraaff Instituut bijeengekomen voor een studiemiddag. ’s Ochtends werden zij vergezeld door praktijkbeoefenaren (rechters en advocaten/mediators). Door de onderzoekers zijn presentaties gehouden over de lopende (onderzoek)projecten en de actuele ontwikkelingen in het familierecht. Vanuit de kant van de beoefenaren kwamen vragen en kwesties naar voren die op dit moment spelen. Zo stond het gesprek in het teken van informatie-uitwisseling. Na de gezamenlijke lunch hebben de onderzoekers van UCERF de documentaire Sisters in Law bekeken, in 2005 winnaar van de publieksprijs op het IDFA. De documentaire gaat over een rechter en een aanklager die in Kameroen die te maken hebben met zaken van geweld tegen vrouwen. Het was een heftige film, maar bood genoeg stof voor een nabespreking.

 

 
 

04-10-'13

Buitenlandse onderzoeker Pablo Quinzá Redonda (Valencia) bij UCERF in april-juli 2013

Gedurende de maanden van april, mei, juni en juli 2013 deed Pablo Quinzá Redonda van de Universiteit van Valencia onderzoek bij ons centrum. Dit waren zijn ervaringen:
Lees meer >

“Mijn naam is Pablo Quinzá Redondo. Ik ben een onderzoeker van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Valencia, op dit moment bezig met mijn promotieonderzoek, en ik word begeleid door prof. dr. Carlos Esplugues Mota (Universiteit Valencia, Faculteit van Rechten, Departement Internationaal Privaatrecht). Het onderwerp van mijn onderzoek is huwelijksgoederenrecht in Europa. In de zomer van 2012 ben ik voor onderzoek bij het Max Planck Instituut in Hamburg verbleven, waar ik ontdekte dat het mogelijk was om te werken met prof. dr. Katharina Boele-Woelki, een welbekende specialist op mijn gebied. Ik besloot daarom mij aan te melden voor één van de onderzoeksplaatsen en ik was erg verheugd toen bekend werd dat ik de kans kreeg om drie maanden door te brengen bij UCERF. Mijn verblijf bij UCERF is echt positief geweest en ik zou het iedereen aanraden die werkzaam is op het gebied van familierecht. Allereerst biedt UCERF je alle mogelijke faciliteiten (computer, bibliotheekpasje etc.). Verder zal je een goede sfeer voor onderzoek aantreffen, met de kans om je ideeën te delen en te bediscussiëren met prof. dr. Katharina Boele-Woelki en haar hele team. Tenslotte zul je je echt goed opgevangen voelen, nu alle mensen van UCERF behulpzaam en aardig voor je zijn.”

< Terug

 
 

04-10-'13

7e UCERF Symposium op 13 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 is het zevende UCERF-symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht gehouden.
Lees meer >

De middag werd geopend door prof. dr. Katharina Boele-Woelki, waarna mr. Frans Langemeijer een voordracht heeft gehouden over ‘De Hoge Raad en het familierecht’. Vervolgens heeft prof. dr. Frederik Swennen gesproken over ‘omgangsrecht voor niet-ouders in het Belgische recht’. Daarna heeft mr. Gordon Doull, vakspecialist Estate Planning bij ABN AMRO MeesPierson, ons verteld op welke wijze ouders hun kind kunnen helpen bij de aanschaf van een eigen woning. Na de koffiepauze heeft dr. Esther Kluwer het welbevinden van echtscheidingskinderen uiteengezet. Daaropvolgend is dr. Wibo van Rossum ingegaan op het recht in het dagelijkse leven van transnationale families. Tot slot is de middag afgesloten door mr. Lisette Frohn, die de internationale echtscheiding voor haar rekening nam. Vervolgens heeft het publiek de gelegenheid gekregen om vragen te stellen aan de sprekers, en eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen. Na de discussie zijn velen nog even blijft hangen om met ons onder het genot van een drankje terug te blikken op een geslaagde middag.

Om de foto’s van het middagsymposium te bekijken, klik hier.

< Terug

 
 

04-10-'13

Buitenlandse onderzoeker Maximilian Strutz (Köln) bij UCERF in december-februari 2013

Vanaf december 2012 tot en met februari 2013 verbleef Maximilian Strutz van de Universität zu Köln bij UCERF voor het doen van onderzoek. Dat was een groot succes:
Lees meer >

“Mijn naam is Maximilian Strutz en ik ben promovendus aan de Universität zu Köln in Duitsland. Het thema van mijn proefschrift is ‘Controle van huwelijkse voorwaarden in Nederland en in Duitsland’. Aangezien ik mij in mijn proefschrift dus voor een groot deel bezig houdt met het Nederlands recht, lag het voor de hand om ook in Nederland zelf een onderzoek in te stellen.

Dat ik uiteindelijk ervoor heb gekozen om te vragen of ik bij het UCERF mocht werken, is bij toeval gebeurd. Een collega van mij had de uitschrijving van prof. dr. Boele-Woelki gezien en mij erop attent gemaakt. Ik ben er – achteraf bezien – ongelofelijk blij mee!

Ik heb tijdens mijn verblijf in Utrecht van december 2012 tot en met februari 2013 met de ondersteuning van prof. dr. Boele-Woelki en haar medewerkers een groot deel van mijn proefschrift kunnen afronden, open vragen kunnen beantwoorden en nieuwe onderwerpen in verband met mijn thema kunnen ontdekken. Ik heb zelfs gezamenlijk met Evelien Verhagen, promovenda in Utrecht, een artikel kunnen schrijven over de uitleg van huwelijkse voorwaarden die inmiddels in het WPNR is gepubliceerd. Een groot succes!  

Max Strutz

Nederlanders en Duitsers verschillen toch heel veel van elkaar. Dat is eenconclusie die ik niet alleen uit mijn eigen onderzoek van het huwelijksgoederenrecht in Duitsland en Nederland heb getrokken, maar ook zelf heb ervaren door het werken aan een Duitse universiteit en aan het UCERF. Het begint al ermee hoe men iemand hoort aan te spreken. In Duitsland is het gebruikelijk om iemand met U en de achternaam aan te spreken, terwijl dat in Nederland niet het geval is en er daardoor ook wat minder afstand tussen de mensen wordt gecreëerd (dit is in ieder geval mijn persoonlijke indruk). Zo is het dus ook bij het UCERF: heel
ongecompliceerd en direct!

Kortom: ik zou er ongetwijfeld nog een tweede keer naartoe gaan als ik de mogelijkheid had!”

< Terug