Actueel

 

29-06-'15

Verslag symposium Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland

Het wetsvoorstel voor de invoering van het beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland heeft tot de nodige discussie geleid binnen het familierecht. Op 22 mei 2015 vond het symposium ‘Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland: Commentaren vanuit het buitenland, praktijk, politiek en wetenschap’ plaats te Utrecht georganiseerd door UCERF in samenwerking met het open access forum Familie & Recht, de notariële opleiding Utrecht en het Notarieel Instituut Groningen. Onder voorzitterschap van Prof. Katharina Boele-Woelki was de middag in twee delen gesplitst.
Het eerste deel had een vergelijkend-rechtelijke perspectief. Om een kader te vormen presenteerde Prof. Leon Verstappen (RUG) het Nederlandse wetsvoorstel inclusief zijn voorstellen tot aanvulling ter reactie op de kritieken geuit in de literatuur. Vervolgens werd vanuit het oogpunt van drie Europese landen de opgeworpen knelpunten van het Nederlands wetsvoorstel besproken. Prof. Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt/Leuven) gaf commentaar vanuit het Belgisch perspectief, Rechtsanwalt Wolfgang Eule (Kanzlei Eule & Dr. Tangenberg) vanuit het Duitse perspectief en Mia Reich-Sjögren (Advocate te Göteborg) vanuit het Scandinavische perspectief. Alle drie de sprekers illustreerden hoe in hun landen de knelpunten wel of juist helemaal geen problemen vormden.
In het tweede deel van de middag waren er reacties vanuit de praktijk, politiek en wetenschap gevolgd door een discussie met het publiek en de sprekers. mr. Foort van Oosten, mede-initiatiefnemer van het wetsvoorstel en Tweede Kamerlid voor de VVD reageerde vanuit de politiek. Vanuit de praktijk sprak ten eerste notaris mr. Peter Blokland (Daamen de Kort van Tuijl Notarissen) en vervolgens advocaaat mr. Thomas Subelack (Banning Advocaten) over de voor- en nadelen van het voorstel.

 
 

29-06-'15

Comparative African Legal Studies

Katharina Boele-Woelki heeft vorig jaar samen met collega’s uit Zuid-Afrika een nieuwe boekenserie opgericht. De missie van de serie is als volgt omschreven:
The series Comparative African Legal Studies (CALS) aims to profile research in the fields of children, youth, families, gender, disability, education and socio-economic rights. The focus will be on contemporary issues in African development, with human rights as a backdrop. Although primarily concerned with law, a multidisciplinary approach will be undertaken. 
Het eerste boek in de serie is geschreven door Maria Usang Assim (Understanding Kinship Care of Children in Africa). Zij was in 2013 voor drie maanden verbonden aan UCERF. De serie verschijnt bij Eleven Publishing. U kunt het hier vinden.

d679924c-61af-4dc0-8a9a-a73244097ffdVan links naar rechts: Prof. Benyam Mezmur (African Committee on the Rights and Welfare of the Child, Chair of the UN Committee on the Rights of the Child, Professor University of the Western Cape); Julia Sloth-Nielsen (African Committee on the Rights and Welfare of the Child, Professor University of Western Cape & University of Leiden); Danwood Mzikenge Chirwa (Professor University of Cape Town); Katharina Boele-Woelki (Professor Utrecht University & University of the Western Cape).

 
 

29-06-'15

Rapport voor het Europees Parlement over de implementatie van Richtlijn 2006/54/EC 

Dr. Susanne Burri heeft in opdracht van het Europees Parlement een rapport geschreven over de implementatie van de zogenaamde EU-herschikkingsrichtlijn (Richtlijn 2006/54/EC). In het rapport bespreekt ze de juridische aspecten van de implementatie, in het specifiek omtrent directe en indirecte discriminatie. De belangrijkste aanbevelingen in dit rapport heeft Susanne Burri op 31 maart gepresenteerd aan het Committee on Women’s Rights and Gender Equality. Het rapport kunt u hier lezen.

 
 

01-05-'15

Uitnodiging symposium: ‘Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland’

Graag nodigen we u uit voor het symposium ‘Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland: Commentaren vanuit het buitenland, praktijk, politiek en wetenschap’ op 22 mei 2015.

De publicatie van het wetsvoorstel tot invoering van de beperkte gemeenschap in Nederland (nr. 33 987) heeft de nodige pennen in beweging gebracht. Tijdens het symposium wordt vanuit rechtsvergelijkend perspectief ingegaan op de knelpunten die in de literatuur zijn gesignaleerd. Sprekers uit o.a. Duitsland, België en Zweden/Noorwegen zullen hun licht schijnen op de gesignaleerde knelpunten. Vanuit de praktijk en de wetenschap zal hierop worden gereageerd.

Dit symposium richt zich met name op personen uit de beroepspraktijk zoals de advocatuur, het notariaat en de rechterlijke macht.

Het symposium, georganiseerd door het open access forum Familie & Recht, UCERF, de notariële opleiding Utrecht en het Notarieel Instituut Groningen, vindt plaats op vrijdag middag 22 mei 2015 van 13.00 tot 17.00 in de Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht. Zie hier de officiële uitnodiging. Aanmelden is mogelijk door versturing van het formulier (klik hier).

 
 

08-04-'15

Uitnodiging voor het 9de UCERF symposium

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen we u uit voor het negende UCERF symposium op 16 april 2015. Het symposium begint om 13.00 en eindigt om 17.00 met een hapje en een drankje. Zie hier de officiële uitnodiging. Aanmelden is mogelijk door versturing van het formulier (klik hier). Het symposium vindt plaats in de Geertekerk te Utrecht (klik hier voor de routebeschrijving).

We hopen u te zien op 16 april 2015!