Publicaties

De onderzoekers van UCERF publiceren in vooraanstaande nationale en internationale monografieën en tijdschriften. Omvangrijk Engelstalig onderzoek verschijnt in de serie European Familie Law (EFL) uitgegeven door Intersentia (Antwerpen). Uitgeverij Stämpfli (Bern) neemt de Duits- en Franstalige publicaties in deze serie voor haar rekening. Nederlandstalig onderzoek wordt gepubliceerd in de reeks Familie & recht van Boom Juridisch uitgevers (Den Haag).

 

Arbeid en zorg

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 (English) Gelijke behandeling als grondrecht S. Burri & A.G. Veldman F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (eds.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, pp. 151-222
2016 (English) Flexibele Arbeid S. Burri & A.G. Veldman F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (eds.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, pp. 223-248
2016 (English) Actualités S. Burri Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale (1), pp. 160-161
2015 Care in Family Relations – The Case of Surrogacy Leave S. Burri Externe link naar Bron »
European Journal of Law Reform 17(2), pp. 271-281
2015 ‘Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats S. Heeger-Hertter & A. Veldman ArbeidsRecht (6/7), pp. 3-7

 

Familievermogensrecht

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 (English) De beperkte gemeenschap van goederen en ongehuwd samenleven W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (10), pp. 222-227
2015 Het vriendschapscontract E. Verhagen & C. Mol W. Pintens & C. Declerck (eds.), Patrimonium 2015, Brugge: Die Keure, pp. 369-384
2014 Het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het wettelijk huwelijksvermogensrecht E. Verhagen & M. Steegmans W. Pintens & C. Declerck (eds.), Patrimonium 2014, Brugge: Die Keure, pp. 346-354
2014 Het concept wetsvoorstel scheiden zonder rechter E. Verhagen W. Pintens & C. Declerck (eds.), Patrimonium 2014, Brugge: Die Keure, pp. 339-345
2014 Erfrechtelijke gevolgen van de ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap E. Verhagen & I. Visser Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014/45, pp. 182-186

 

Gender

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 (English) Mag het een hokje meer zijn? Ontwikkelingen rond sekseregistratie M. van den Brink Externe link naar Bron »
Ars Aequi AA20160774, pp. 774-780
2015 De X-factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie M. van den Brink K. Boele-Woelki & M. Jonker (eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 11-22
2015 Out of the Box? Domestic and Private International Law Aspects of Gender Registration M. van den Brink, P. Reuss & H. Tigchelaar European Journal of Law Reform, pp. 283-293
2015 The equality of the (non) trans-parent: women who father children M. van den Brink & H. Tigchelaar M. van den Brink, S. Burri & J. Goldschmidt (eds.), Equality and human rights: nothing but trouble?, Utrecht: SIM-special, pp. 247-260
2014 M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders M. van den Brink & H. Tigchelaar Den Haag: Boom Juridische uitgevers

 

Internationaal en Europees familierecht

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 Europees onderzoek naar informele relaties K. Boele-Woelki W. Schrama & M. Jonker (eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 75-83
2015 Internationale Kinderontvoering – De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland M. Jonker, C. Jeppesen de Boer, W. van Rossum, K. Boele-Woelki & M. Abraham Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2015 (English) Informal relationships – Dutch report W. Schrama Externe link naar Bron »
K. Boele-Woelki, C. Mol & E. van Gelder (eds.), European Family Law in Action, Volume V: Informal Relationships, Antwerpen: Intersentia, pp. 1-44
2014 Family Law and Culture in Europe – Developments, Challenges and Opportunities K. Boele-Woelki, N. Dethloff & W. Gebhart Antwerp: Intersentia
2014 Angleichung der Familienrechte in Europa von „unten“: Das Projekt der Commission on European Family Law K. Boele-Woelki A. Deixler-Hübner & M. Schauer (eds.), Migration, Familie und Vermögen, Vom Europäischen Erbrecht bis zu binationalen Ehen, Österreichische Gesellschaft für Familie und Vermögensrecht, Zivilrecht aktuell, Vienna: LexisNexis, pp. 11-22

 

Mensenrechten

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 Gender equality in employment and occupation. European Implementation Assessment. ANNEX I, Legal aspects and direct and indirect discrimination S. Burri Externe link naar Bron »
Brussels: European Parliamentary Research Service Ex-Post Impact Assessment Unit March 2015 – PE 547.552 , Research paper on the implementation of Directive 2006/54/EC with a focus on the application of the directive and on the concepts of direct and indirect discrimination.
2015 Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases — Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands M. Jonker & S. Halrynjo Externe link naar Bron »
Gender, Work and Organization 23(3), pp. 278-295
2015 Over de schouders van ouders: een interne vergelijking van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m M. van den Brink & H. Tigchelaar K. Boele-Woelki & S. Burri (eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. pp. 137-167
2015 The roots of Dutch strategic human rights litigation: comparing ‘Engel’ to ‘SGP’ W. van Rossum M. van den Brink, S. Burri & J. Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen, Utrecht: SIM-special, pp. 387-399
2014 Bewijs van discriminatie, Inleiding S. Burri E. Cremers-Hartmann (eds.), Betogen voor Recht en Verandering, Deventer: Kluwer, pp. 155-158

 

Multiculturele familierelaties

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 (English) How is a Judicial Decision Made in Parental Religious Disputes? An analysis of determining factors in Dutch and European Court of Human Rights case law M. Jonker & H. Tigchelaar Externe link naar Bron »
Utrecht Law Review 12(2), pp. 24-40
2015 Religie en cultuur in familierechtelijke beslissingen over kinderen M. Jonker, R. van Spaendonck & H. Tigchelaar Externe link naar Bron »
Familie en Recht
2013 Recht in het dagelijks leven van transnationale families W.M. van Rossum Actuele ontwikkelingen in het familierecht, UCERF Reeks 7, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2013, pp. 107-124.
2012 Een intimiderend wetsvoorstel. Het ‘boerkaverbod’ beoordeeld. J. Tigchelaar Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2011, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2012, pp. 377- 394.
2012 Introduction to Framing Multicultural Issues in terms of Human Rights: Solution or Problem? W. van Rossum Netherlands Quarterly of Human Rights 2012, vol. 30, nr. 4, pp. 382-387.

 

Rechtssociologie

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2015 Family Law Contractualisation in the Netherlands: Changes and Trends K. Boele-Woelki & M. Jonker Lars van Vliet (Ed.), Netherlands Reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law - Vienna 2014, Antwerp: Intersentia, pp. 115-133
2014 How legal professionals in the Netherlands and in Norway deal with cultural diversity W. van Rossum & K. Jansen Frederiksen H. Sinding Aasen (eds.), Juridification and Social Citizenship in the Welfare State, Cheltenham: Edward Elger Publishing, pp. 221-240
2014 Legal Culture W. van Rossum E. Besamusca & J. Verheul (eds.), Discovering the Dutch - On Culture and Soceity of the Netherlands, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 287-296
2013 Beleidsrapportage: gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose ‘multi-probleem’gezinnen T.L. Verhallen Externe link naar Bron »

 

Rechtstheorie

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 (English) Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (4), pp. 89-94
2015 Combined comparative research in the field of family relations: some reflections from the legal perspective K. Boele-Woelki Zeitschrift für Familienforschung, pp. 239-256
2014 Combined Comparative Research in the Field of Family Relations: Some Reflections from the Legal Perspective K. Boele-Woelki A. Singer & M. Linton (eds.), Förnuft, känsla och rättens verklighet : Vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg, Iustus Forlag, pp. 11-128
2013 Personen-, Familie- en Erfrecht 2013 K. Boele-Woelki & E.M.J.M.C. Verhagen Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2013.
2013 Personen- en Familierecht 1979-2013 K. Boele -Woelki & E.M.J.M.C. Verhagen Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2013.

 

Relatie ouder-kind

Jaar Titel Auteur(s) Bron
2016 (English) Van rechtswege vader met gezamenlijk gezag W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (5)
2016 (English) Uitgekleed gezag in combinatie met een ots, Annotatie bij Rb. Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1835 W.M. Schrama Externe link naar Bron »
PFR Updates
2016 Over vaders, seks en afstamming: het afstammingsrecht voor verwekkers kritische beschouwd W.M. Schrama Ars Aequi, pp. 212-218
2016 Kroniek afstammingsrecht W.M. Schrama & I. Pieters Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (9), pp. 193-198
2016 (English) Aanpassing afstammings- en gezagsrecht gewenst voor ongehuwd samenwonende ouders W.M. Schrama Externe link naar Bron »
Justitiële Verkenningen (4), pp. 30-44