Forum Familie & Recht

Familie & Recht is het eerste online open access forum op het gebied van familie en recht in België en Nederland. Het forum is een gezamenlijk Belgisch-Nederlands initiatief en wordt mede mogelijk gemaakt door het NWO stimuleringsfonds Open Access –Tijdschriften.

Het forum biedt ruimte voor wetenschappelijke artikelen op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht. Daarmee zal de kennisuitwisseling en het debat tussen theorie en praktijk in België en Nederland worden bevorderd. Alle bijdragen die op het forum worden geplaatst zijn gratis in te zien, te downloaden en te printen (open access). De redactie maakt hierbij dankbaar gebruik van de kennis van Boom Juridische Uitgevers.

Artikelen en wetenschappelijke noten die geplaatst worden op het Familie & Recht-forum ondergaan een double blind peer review-procedure. De redactie, de adviesraad en de staf aan vaste medewerkers omvatten vooraanstaande wetenschappers uit de juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines uit België en Nederland. Daarmee wordt de kwaliteit van dit nieuwe initiatief gegarandeerd.

 
Delen: