Alliantie Familie & Recht

UCERF heeft in 2010 met onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de Alliantie Familie & Recht opgericht die een onderdeel vormt van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG), een nieuw landelijk initiatief van onderzoeksinstellingen. De Alliantie beoogt de bestudering van het nationale, internationale en vergelijkende familierecht vanuit mono- en multidisciplinair perspectief te bevorderen. In september 2011 is een onderzoeksdag gehouden waar over de toekomst van familierechtelijk onderzoek in Nederland is gediscussieerd. Wellicht dat dit in de toekomst zal leiden tot een gezamenlijke onderzoeksagenda om zo het familierechtelijk onderzoek tot een hoger plan te tillen.

 
Delen: