Advies

UCERF voert in opdracht onderzoeksprojecten uit en adviseert onder andere overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, niet-gouvernementele organisaties en praktijkjuristen. Zo heeft UCERF twee rapporten voor het WODC geschreven met als respectievelijke onderwerpen: draagmoederschap en illegale opneming van kinderen; en huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

WODC rapport: De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

In 2017 hebben onderzoekers van UCERF een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC naar ‘de regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief’. De […]

Lees meer
 

WODC rapport: Recht doen aan genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017

In 2017 is door UCERF onderzoeker Marjolein van den Brink met medewerking van Danielle Snaathorst een evaluatie uitgevoerd van de transgenderwet. Dit gebeurde in opdracht […]

Lees meer
 

WODC rapport: Internationale kinderontvoering

Sinds 2010 zijn er in Nederland veranderingen ingezet in de uitvoeringspraktijk bij inkomende zaken van internationale kinderontvoering. Zo is er in 2011 een verkorte procedure […]

Lees meer
 

WODC rapport: M/V en verder

Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar hebben met medewerking van Eric Gubbels het WODC rapport: ‘M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de […]

Lees meer
 

WODC rapport: Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

In 2011 hebben medewerkers van het UCERF een door het WODC aangevraagd onderzoek naar draagmoederschap en illegale adoptie afgerond. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het […]

Lees meer
 

WODC rapport: De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

Een aantal Tweede Kamerfracties heeft in 2008 vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het voltrekken en aangaan van polygame huwelijken is in Nederland […]

Lees meer
 

WODC rapport: huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Dit onderzoek had tot doel om twee belangrijke wetten uit het Nederlandse familierecht te evalueren: de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap. Na […]

Lees meer