Onderzoek

In 2013 is het onderzoek van UCERF opnieuw geprogrammeerd. Er zal worden verder gegaan met rechtsvergelijkend onderzoek (vergelijking met rechtsstelsels in Europa en/of met het Europese en internationale recht), maar er vindt een verbreding plaats naar andere rechtsgebieden, zoals mensenrechten, gender en recht, het sociaal en arbeidsrecht en de rechtssociologie. Het overkoepelende onderzoeksprogramma luidt ‘Regulering van familierelaties’.

 

Evaluatie onderzoek 2017

In 2017 is het rapport van de evaluatiecommissie Spronken over het onderzoek van het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid gepubliceerd. De commissie bestond  Taru Spronken (voorzitter), Jacqueline […]

Lees meer
 

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Regulering van familierelaties’ valt in een drietal thema’s uiteen. Het eerste thema over de rol van de overheid (is staatsbemoeienis met familie wenselijk?) […]

Lees meer
 

Het GIRARE project – Gender Identity Registration And human Rights Effects

Staten kennen hun inwoners systematisch een juridisch geslacht toe en registreren dat. Doorgaans wordt geslacht – ook door staten – begrepen als binair (man/vrouw). Die […]

Lees meer