Activiteiten

Het kenniscentrum UCERF houdt zich bezig met het doen van onderzoek, alsmede het bevorderen en bundelen ervan, maar zij is ook actief in het organiseren van symposia en lezingen, het uitbrengen van adviezen en het geven van onderwijs. Tot de overige activiteiten behoren de coördinatie van de Commission on European Family Law en het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commisssie, de redactie van het Forum Familie & Recht en de samenwerking met andere universiteiten in de Alliantie Familie & Recht, waarvan de Reeks Familie & Reeks een onderdeel uitmaakt.

 

Nieuwsbrieven

U kunt hier de voorgaande nieuwsbrieven van UCERF vinden. Wilt u ook de UCERF nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de contact …
Lees meer
 

Onderzoek

In 2013 is het onderzoek van UCERF opnieuw geprogrammeerd. Er zal worden verder gegaan met rechtsvergelijkend onderzoek (vergelijking met rechtsstelsels in Europa en/of met het …
Lees meer
 

Bijeenkomsten

Ieder jaar wordt in april een symposium georganiseerd door UCERF over actuele ontwikkelingen in het familierecht. De verslagen van voorgaande symposia kunt u hieronder lezen. …
Lees meer
 

Advies

UCERF voert in opdracht onderzoeksprojecten uit en adviseert onder andere overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, niet-gouvernementele organisaties en praktijkjuristen. Zo heeft UCERF twee rapporten voor …
Lees meer
 

Onderwijs

De onderzoekers van UCERF hebben een jarenlange onderwijservaring in de praktijk. Daartoe behoren postacademisch onderwijs en in-company cursussen voor o.a. rechters en gerechtssecretaressen, advocaten en …
Lees meer
 

Overig

Tot een van de belangrijkste taken van UCERF behoort de leiding en het secretariaat van het Europese netwerk op het gebied van het familierecht dat …
Lees meer