Actueel

 

29-11-'13

Themabijeenkomst ‘Partnergeweld en echtscheiding: en het kind dan’ van de Vereniging voor Vrouw en Recht

Op 7 november 2013 heeft Evelien Verhagen deelgenomen aan de themabijeenkomst ‘Partnergeweld en echtscheiding: en het kind dan’ van de Vereniging voor Vrouw en Recht.
Lees meer >

Afbeelding bijeenkomst partnergeweld

Op deze bijeenkomst hebben Meta Kuipers (adviseur beleid voor de Raad voor de kinderbescherming), Nanneke Quik-Schuijt (voormalig rechter en lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer) en Katinka Lünnemann (onderzoekster Verwey-Jonker Instituut) een voordracht gehouden over de gevolgen van huiselijk geweld (partnergeweld) voor kinderen. De voordrachten riepen bij de deelnemers heftige emoties op. De algemene boodschap die werd uitgedragen was dat de taboegevoelens rondom dit dilemma dienen te worden doorbroken!

< Terug

 
 

29-11-'13

Afscheidscongres professor Van Mourik

Op woensdagmiddag 20 november 2013 nam Martin Jan van Mourik afscheid als redacteur van het WPNR in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Ter gelegenheid van dit afscheid had het WPNR een congres georganiseerd, waaraan onderzoekster Evelien Verhagen heeft deelgenomen.
Lees meer >

Tijdens deze middag legden vier jonge onderzoekers – Anne Mollema, Hans ter Haar, Nathalie Bauduin en Ronald Brinkman – ieder drie stellingen, die betrekking hebben op hun eigen (promotie)onderzoek, aan Martin Jan voor waarop hij reageerde. Het repliek ging, zoals we dat van Martin Jan gewend zijn, gepaard met de nodige grappen en grollen. Teruggekeken kan worden op een geslaagde middag met boeiende presentaties en vruchtvolle discussies.

Foto congres Van Mourik

< Terug

 
 

22-11-'13

5de conferentie van CEFL op 29-31 augustus 2013

Op 29 t/m 31 augustus 2013 woonde een groep van onderzoekers van UCERF de 5de conferentie van de Commission on European Family Law (CEFL) bij aan de Universiteit van Bonn. Deze conferentie – getiteld ‘Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities’ – , had tot doel discussie te faciliteren op het gebied van vergelijkend en internationaal familierecht in Europa.
Lees meer >

Het evenement trok een breed en divers publiek. Bestaande uit meer dan 200 deelnemers uit zo’n 33 verschillende landen, waaronder onderzoekers, rechters, notarissen, advocaten en vertegenwoordigers van de overheid.

De presentaties waren rond drie hoofdthema’s geconcentreerd: (i) eigendomsrelaties – de ‘Principles of European Family Law regarding Property Relations Between Spouses’ van CEFL en een analyse van de voorgestelde internationaal privaatrechtelijke EU-regelingen ter zake eigendomsrelaties tussen echtgenoten en geregistreerd partners; (ii) niet-geformaliseerde relaties – de verschillende wijzen waarin noordelijke en Angelsaksische landen niet-geformaliseerde relaties reguleren, in het bijzonder gelet op de consequenties voor partijen bij vrijwillige beëindiging van de relatie of bij overlijden van één van partijen; en (iii) sociale, biologische en juridische afstamming – onderzoek naar biologische en sociale rechten op ouderschap en de rechten van kinderen naar ouders toe vanuit zowel het perspectief van het EHRM als het nationale recht.

Foto conferentie Bonn

Ook werden er vier workshops gehouden waarin jonge onderzoekers de kans kregen hun werk te presenteren over (i) grensoverschrijdende familierelaties; (ii) transnationale families; (iii) het (on)gewenste kind; of (iv) het einde van de relatie.

Veel levendig en vruchtbaar debat over de actuele ontwikkelingen in het Europese familierecht kwam voort uit de presentaties en de paneldiscussies gedurende dit driedaagse evenement. Wij zien ernaar uit om deze uitwisseling van ideeën voort te zetten en uit te zoeken welke toekomstige principes over eigendomsrelaties tussen samenwonenden op de volgende CEFL conferentie ter sprake kunnen komen. (Zie voor meer informatie: http://ceflonline.net/)

Een uitgebreid Engelstalig verslag is hier te lezen: Report CEFL conference Bonn.

< Terug

 
 

17-11-'13

Eerste bijeenkomst Experts’ Group on Recognition and Enforcement of Voluntary Cross-border Agreements in Child Disputes

Van 12-14 december 2013 zal Katharina Boele-Woelki de eerste bijeenkomst voorzitten van de Experts’ Group on Recognition and Enforcement of Voluntary Agreements of Voluntary Cross-border Agreements in Child Disputes in Den Haag. De bijeenkomst vindt plaats onder auspiciën van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht en er zullen nemen ca 20 experts uit de hele wereld deelnemen. De Experts’ Group zal de juridische en praktische problemen van grensoverschrijdende vrijwillige afspraken onderzoeken en identificeren voor wat betreft de kwesties van de internationale bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging.
Lees meer >

Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre een nieuw op te stellen internationaal instrument (bindend of niet-bindend) op dit terrein van voordeel zou kunnen zijn.

< Terug

 
 

23-10-'13

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs en symposium over migratierecht op 8 november 2013

Op vrijdagmiddag 8 november 2013 werd door UCERF een symposium georganiseerd met als thema: ‘Recht op het snijvlak van migratie, gezinsleven en kinderrechten’. Op dit symposium werd voor de elfde maal de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs (€1500) uitgereikt aan de scribent die de beste Nederlandse masterscriptie heeft geschreven op het terrein van het migratierecht. Deelname was gratis.
Lees meer >

Ingegaan werd op de vraag ‘in hoeverre standaarden als het gezin als hoeksteen van de samenleving en het belang van het kind om zoveel mogelijk bij zijn eigen ouder(s) op te groeien in en door het migratierecht  hoog worden gehouden’. Er werd een discussie gevoerd waarin theorie en praktijk, recht en politiek en wens en werkelijkheid de revue passeerden. Het programma kunt u hier vinden:  Symposium 8 nov 2013 en een verslag treft u hier aan: verslag steenbergen symposium 8 nov 2013. Foto’s van de middag zijn te bekijken op http://www.flickr.com/photos/wibovanrossum/sets/72157637691023953/.

< Terug