Actueel

 

07-06-'17

Buitenlandse gastonderzoeker: Natalia Rueda (universiteit van Pisa, Italië)

Natalia Rueda, promovendus aan de universiteit van Pisa, Italië en onderzoeksassistent aan de Externado Universiteit van Colombia, bezocht UCERF twee maanden in het voorjaar van 2017. Haar onderzoeksvoorstel inzake schadevergoedingsclaims in ouders-kind relaties behelst een rechtsvergelijking tussen Italiaans en Colombiaanse wetgeving. Tijdens haar bezoek heeft zij deelgenomen aan de Ius Commune postgraduate training course on Comparative Law Research and Methodology, geleid door prof. Ewoud Hondius. Natalia heeft haar eigen onderzoek verricht en tijdens deze cursus meer kennis verkregen over de de methodologie van rechtsvergelijkend onderzoek, mogelijke verbanden tussen aansprakelijkheids- en familierecht en voortplantingsverantwoordelijkheid. Daarnaast maakte ze gebruik van de gelegenheid om met andere onderzoekers te spreken over onderwerpen die raken aan haar onderzoek. Ze sprak onder andere met dr. Susanne Burri over werk en de zorg; met dr. Marjolein van den Brink over gender en mensenrechten; met dr. Jessy Emaus over aansprakelijkheidsrecht in familieverhoudingen, en met Soraya Bou-Sfia over  rechtsvergelijkingen en identiteit in het kinderrecht. Natalia werkte bij UCERF onder supervisie van prof. Wendy Schrama.

 
 

17-05-'17

Public Workship Empowering European Families Project

Op dinsdag 20 juni organiseren Christiane Wendehorst (hoogleraar privaatrecht in Wenen) en Wendy Schrama, als trekkers van het Empowering European Families Project een ‘Public Workshop’. Op deze eendaagse Engelstalige bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het Empowering European Families project, dat met Europese financiering tot stand is gekomen. Het doel van het project is het tot stand brengen van internationale huwelijkscontracten binnen de EU. Op deze bijeenkomst worden de resultaten over het huwelijksvermogensrecht, alimentatierecht en pensioenrecht gepresenteerd en bediscussieerd. Op de agenda staan presentaties van leden van de Working Group en verschillende internationale sprekers zullen hun visie op de resultaten en het thema van partijautonomie presenteren. Input in de discussies vanuit Nederlandse zijde, zowel wetenschap als praktijk is welkom.

Deelname is gratis, maar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is aanmelding noodzakelijk via secretariaat privaatrecht (secretariaat.privaatrecht@uu.nl) aan mevrouw Wijnans onder vermelding van uw naam en organisatie, en 20 juni EEF. Begin juni krijgt u (mits er voldoende plaats is) een programma en praktische informatie.

 
 

02-02-'17

Elfde UCERF symposium

Op 11 april 2017 vond het elfde UCERF symposium plaats. Het was een interessante en succesvolle bijeenkomst. Voor een verslag en een overzicht van de presentaties, klik hier.

 
 

09-11-'16

Expert seminar over interdisciplinair onderzoek, sekseregistratie en kwaliteit van leven

Op 21 oktober 2016 organiseerden de trekkers van het ‘GIRARE project’, Marjolein van den Brink (UCERF & SIM, Rechten) en Christine Quinan (Gender Studies), een expert seminar. Twintig wetenschappers uit verschillende disciplines (waaronder antropologie, ontwikkelingsstudies, sociologie, politicologie, seksuologie, geschiedenis), uit België, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Engeland, Ierland en vier Nederlandse universiteiten bespraken ontwikkelingen op het terrein van seksecategoriën en registratie, de do’s en dont’s van interdisciplinair onderzoek en financieringsmogelijkheden. Alle deelnemers zijn geïnteresseerd in verdere participatie en daarom wordt als één van de follow-up activiteiten een COST-aanvraag overwogen.
Het GIRARE (Gender Identity And Human Rights Effects) project onderzoekt de effecten van wijzigingen in de juridische regulering van geslacht op de kwaliteit van leven van mensen met uiteenlopende geslachtskenmerken, gender identiteit en gender expressie, inclusief zowel trans- als cisgender individuen. Het onderzoek start vanuit feministisch en queer perspectief.
Het opstarten van het project is gefinancierd met hulp van de Utrechtse fondsen Institutions en Cultures, Citizenship and Human Rights. Voor meer informatie zie http://ucerf.rebo.uu.nl/type-activiteiten/het-girare-project-gender-identity-registration-and-human-rights-effects/, of e-mail: m.vandenbrink@uu.nl of c.l.quinan@uu.nl.

 
 

03-11-'16

‘Empowering European Families’ gepresenteerd tijdens het Rethinkin seminar 2016 in Utrecht

Niet alleen in Italië, maar ook in Nederland is recentelijk het Empowering European Families project gepresenteerd, in Utrecht tijdens het Rethinkin Seminar 2016. Het Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN bestaat uit alle onderzoekers op het gebied van familierecht in Vlaanderen samen met de Nederlandse Alliantie Familie & Recht. Het doel van RETHINKIN is de wetenschappelijke herdefinitie van het familierecht in de Lage Landen.
Lees meer >

Tijdens de tweede dag van het seminar, stonden internationale families op de agenda, met het EEF project als één van de thema’s. Eerst werd het project uitgelegd door Wendy Schrama, een van de drie projectcoördinatoren. Zij besprak de resultaten van de eerste workstream over de internationaal privaatrechtelijke aspecten van internationale echtscheidingen.

Mirela Župan, universitair hoofddocent en bekleder van de internationaal privaatrecht Leerstoel aan de J.J. Strossmayer Universiteit in Osiejek, Kroatië, gaf vervolgens een lezing over partij autonomie en de ontwikkelingen daarvan de afgelopen tijd.  Zij merkte op dat de autonomie van partijen in internationaal privaatrecht rechtstreeks gekoppeld is aan de openheid van materieel familierecht: een aspect dat in het bijzonder relevant is voor het EEF project, dat in workstream 2 en 3 materieel familierecht bevat. Prof. Župan besprak vervolgens de argumenten voor en tegen het gebruik van partij autonomie in international Privaatrecht, waaronder de bevordering van mensenrechten en zelfbeschikking en de empowerment van EU-burgers.

De aspecten communicatie en bewustmaking vroegen om een perspectief vanuit de communicatie wetenschappen op de modelovereenkomst en de informatiebladen voor internationale koppels, die opgesteld waren door de EEF Working Group binnen workstream 1. Hoe kan complexe juridische informatie verstrekt worden aan koppels en juristen? Leo Lentz, Hoogleraar Tekstontwerp en Communicatie bij het onderzoeksinstituut UiL OTS aan de Universiteit Utrecht, was uitgenodigd om antwoord te geven op deze vraag. In een interactieve workshop liet hij de deelnemers nadenken over de communicatie doelen van de modelovereenkomst en de doelgroep. Gezien deze doelen en de doelgroep moet de bijbehorende communicatie genre worden geselecteerd. Het was een zeer informatieve workshop, waarbij juristen bewust werden van het belang van input vanuit de communicatie en taal wetenschappen.

< Terug