Actueel

 

03-11-'16

Buitenlandse gastonderzoeker: Ivna Godžirov (University of Zagreb, Croatia)

Mijn naam is Ivna Godžirov. Ik ben eenIvna promovenda aan de Universiteit van Zagreb, Kroatië, op het gebied van internationaal privaat en publiek recht. Naast mijn PhD, werk ik fulltime als kandidaat-notaris in Kroatië, vooral op het gebied van familievermogensrecht en erfrecht.

Als gastonderzoeker in het kader van het Erasmus+ stageprogramma, zal ik voor een periode van drie maanden bij UCERF werken aan het onderzoeksvoorstel voor mijn proefschrift over internationaal-privaatrechtelijke aspecten van erf- en familievermogensrecht.

 
 

12-09-'16

Tweede internationale RETHINKIN. expert meeting in Utrecht

Op dinsdag 13 september vindt de tweede workshop van de tweede Internationale RETHINKIN. expert meeting plaats in Utrecht. Klik hier om het programma te zien.

 
 

08-09-'16

Buitenlandse gastonderzoeker: dr. Brian Sloan (Cambridge)

Dr. Brian Sloan van Robinson College, Cambridge heeft twee weken een bezoek gebracht aan UCERF in augustus 2016. Tijdens zijn bezoek gaf hij een lezing over ‘Formele en Informele Zorg’, waarin hij sprak over de relatie tussen zijn onderzoek “Informal Carers and Private Law” en zijn huidige onderzoeksproject “Adult Social Care and Property Rights”.

Naast het uitvoeren van zijn eigen onderzoek, heeft Brian ook gesproken met verscheidene UCERF onderzoekers over onderwerpen van wederzijds belang. Zo sprak hij met Prof. Wendy Schrama over intergenerationele solidariteit en de herverdeling van eigendom van informele samenwonenden; met dr. Susanne Burri en dr. Susanne Heeger-Hertter over arbeid en zorg; met dr. Marjolein van den Brink over genderidentiteit; met dr. Christina Jeppesen de Boer over de verhouding tussen publieke en private steunmechanismen; met Evelien Verhagen over het huwelijksvermogensrecht; en met Soraya Bou-Sfia over kwesties van de identiteit van kinderen in het familierecht.

Brian heeft genoten van zijn bezoek aan Utrecht en hoopt in de toekomst contact te blijven houden met UCERF en de onderzoekers.

 
 

05-09-'16

‘Culture, Dispute Resolution and the Modernised Family’ Conference

In juli heeft een grote groep onderzoekers van UCERF de ‘Culture, Dispute Resolution and the Modernised Family’ conferentie in Londen, georganiseerd door het International Centre for Family Law, Policy and Practice, bezocht. Op deze conferentie kwamen veel familierechtelijke onderwerpen aan bod, met internationale sprekers uit de wetenschap en praktijk. Het uiteenlopende onderzoek van UCERF werd goed vertegenwoordigd op de conferentie. Meerdere UCERF onderzoekers gaven een presentatie: ‘State Involvement in Religious Upbringing’ (dr. Merel Jonker & dr. Jet Tigchelaar), ‘Marriage and informal cohabitation: towards a care-based system?’ (Prof. Wendy Schrama), ‘Legal Gender Identity and The Law of Parentage’ (dr. Marjolein van den Brink) en ‘What Comes First, Return Proceedings or Conciliation Attempts?’ (dr. Merel Jonker & dr. Christina Jeppesen de Boer).

Londen UCERF

 
 

23-06-'16

Empowering European Families

Prof. dr. Wendy Schrama neemt als een van de hoofdonderzoekers en trekkers deel aan het Empowering European Families (EEF) project. Dit project is in februari 2016 van start gegaan en loopt twee jaar. Financieel ondersteund door een EU Action Grant werken experts uit verschillende landen binnen Europa aan het opstellen van modelcontracten voor internationale stellen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de analyse van de landenrapporten over het internationaal privaatrecht met betrekking tot echtscheiding en de gevolgen daarvan. Op 14 juni vond in Wenen een internationale ‘public workshop’ plaats met de resultaten daarvan.