Actueel

 

11-07-'14

Voordracht in Krakow over het nationale echtscheidingsrecht in de EU

UCERF onderzoekster Christina G. Jeppesen de Boer heeft op 16 juni 2014 een voordracht gehouden in Krakow over het nationale echtscheidingsrecht in Europa. Deze seminar, getiteld  ‘EU cross-border divorce proceedings: fostering mutual understanding and enhanced cooperation’, werd georganiseerd door the National School of Judiciary and Public Prosecution en mede mogelijk gemaakt door the Civil Justice program of the European Union. Onder de deelnemers bevonden zich voornamelijk Europese rechters en advocaten.

 
 

27-05-'14

Voordrachten over 25 jaar Kinderrechtenverdrag

In het jaar waarin het 25-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK)  wordt gevierd is vanuit de leerstoel Jeugdbescherming (UU) het initiatief genomen om op verschillende plekken in Nederland presentaties te verzorgen met het IVRK in de hoofdrol. Stephanie Rap (recentelijk gepromoveerd, UU), Kristien Hepping (AIO, UU) en Joost Huijer (AIO, UCERF, UU) hebben allen een cruciaal artikel uit het IVRK voor onze rekening genomen. Op vrijdagmiddag 6 juni van 14.00 – 17.00u vonden in de Raadszaal (Achter Sint Pieter 200, Utrecht) voordrachten plaats over de participatie van minderjarigen in het jeugdproces, ouderlijke verantwoordelijkheid en het IVRK en kinderbescherming en het IVRK. Leuke toevoeging is ook dat de Kinder-en Jongerenrechtswinkel Utrecht een presentatie heeft gegeven over haar activiteiten en specifiek de vragen en klachten die kinderen en ouders neerleggen bij de KJRW.

De uitnodiging treft u hierbij aan: Uitnodiging 25 jaar IVRK.

 
 

27-05-'14

Gastcolleges in Brno

Drie UCERF-onderzoekers hebben in april een serie gastcolleges verzorgd voor studenten, aio’s en medewerkers van de juridische faculteit van de Masaryk University in Brno, Tsjechië. De colleges vonden plaats in het kader van een tweejarig netwerkproject op het terrein van het familierecht dat in 2013 en 2014 door de faculteit van Brno wordt uitgevoerd.
Lees meer >

Het project wordt gefinancierd door de EU (European Social Fund through Operational Programme Education for Development), in het kader van het programma ‘Law into Practise, Practise into Law – Partnership for Research and Business’. Wibo van Rossum gaf drie colleges over respectievelijk rechtscultuur, ‘legal transplants’ – dat wil zeggen rechtsfiguren die vanuit het ene rechtsysteem worden getransplanteerd in een ander systeem – en over harmonisatie van (EU)recht. Twee weken later gingen Marjolein van den Brink en Merel Jonker in een drietal colleges in op achtereenvolgens het recht om te huwen, ‘familie’ als juridisch concept, en sociaal en juridisch ouderschap, vanuit mensenrechtelijk en Nederlands perspectief. De colleges gaven aanleiding tot levendige discussies waarbij, dankzij de deelname van uitwisselingsstudenten, de vergelijking van nationale regels en praktijken niet beperkt bleef tot Tsjechië en Nederland, maar bijvoorbeeld ook Turkije omvatte.

< Terug

 
 

27-05-'14

LUCAS Conferentie in Leiden

Op 16 mei presenteerden UCERF-onderzoekers Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar een paper getiteld ‘The Gendered Person in Law’ tijdens een driedaags interdisciplinair congres, georganiseerd door het Leiden University Centre for the Arts and Humanities in Society’ (LUCAS). Het congres vindt jaarlijks plaats en kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan activiteiten en invalshoeken. Focus van het congres was dit jaar ‘Legal Bodies (Corpus / Persona / Communitas): Personhood in Law, Literature and the Arts’. In hun presentatie gingen Van den Brink en Tigchelaar vanuit mensenrechtelijk perspectief in op recente ontwikkelingen in Nederland op het terrein van het familierecht, te weten het juridisch ouderschap van meemoeders, en het vervallen van de sterilisatie-eis voor transseksuelen.

 
 

27-05-'14

Workshop ‘Cultural expertise in judicial settings’ in Brussel

Op 9 mei heeft Wibo van Rossum deelgenomen aan de workshop ‘Cultural expertise in judicial settings’ op de Université Libre de Bruxelles. Wibo gaf een van de vier lezingen, met de titel ‘Another way to engage in ‘dialogue’? Intercultural training program for judges in the Netherlands’. Hij ging special in op hoe stereotypen over familierelaties onder minderheden doorwerken in rechterlijke beslissingsgedrag.