Internationaal en Europees familierecht

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2016 (English) Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk rond internationale kinderontvoering M. Jonker & C.G. Jepessen-de Boer Tijdschrift voor relatierecht en praktijk, 2016(3), pp 40-44
2017 (English) Het gezag van de ongehuwde vader bezien vanuit een nationaal en Europees perspectief C.G. Jepessen-de Boer Ars Aequi 2017(2), pp. 89-95
2017 (English) De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief W.M. Schrama, C.G. Jepessen-de Boer & M. Jonker Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2016 Europees onderzoek naar informele relaties K. Boele-Woelki W. Schrama & M. Jonker (eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 75-83
2015 Internationale Kinderontvoering – De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland M. Jonker, C. Jeppesen de Boer, W. van Rossum, K. Boele-Woelki & M. Abraham Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2015 (English) Informal relationships – Dutch report W. Schrama Externe link naar Bron »
K. Boele-Woelki, C. Mol & E. van Gelder (eds.), European Family Law in Action, Volume V: Informal Relationships, Antwerpen: Intersentia, pp. 1-44
2014 Family Law and Culture in Europe – Developments, Challenges and Opportunities K. Boele-Woelki, N. Dethloff & W. Gebhart Antwerp: Intersentia
2014 Angleichung der Familienrechte in Europa von „unten“: Das Projekt der Commission on European Family Law K. Boele-Woelki A. Deixler-Hübner & M. Schauer (eds.), Migration, Familie und Vermögen, Vom Europäischen Erbrecht bis zu binationalen Ehen, Österreichische Gesellschaft für Familie und Vermögensrecht, Zivilrecht aktuell, Vienna: LexisNexis, pp. 11-22
2014 Europees en internationaal familierecht K. Boele-Woelki W. Schrama & M. Antokolskaia (eds.), Familierecht - een introductie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 23-34
2014 General Rights and Duties in the CEFL Principles on Property Relations between Spouses K. Boele-Woelki K. Boele-Woelki, N. Dethloff & W. Gebhart (eds.), Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities, Cambridge: Intersentia, pp. 3-12
2014 International Private Law in China and Europe: A comparison of conflict of law rules regarding family and succession law K. Boele-Woelki J. Basedwo & K. Pissler (eds.), Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe, Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 307-327
2014 Why and how to accommodate an optional European family law K. Boele-Woelki R. Ellger, P. Mankowski, H. Merkt, O. Remien & N. Witzleb (eds.), Festschrift für Dieter Martiny, Tübingen: Mohr Siebeck, pp. 27-40
2014 Die CEFL und die Prinzipien zum europäischen Familienrecht betreffend vermögensrechtliche Beziehungen zwischen Ehegatten: der Weg zu einem europäischen Ehegüterrecht K. Boele-Woelki & D. Martiny Zeitschrift für europäisches Privatrecht, No. 3, pp. 608-625
2013 Statement aus europäischer Sicht K. Boele-Woelki G. Brudermüller/B. Dauner-Lieb/S. Meder (eds), Wer hat Angst vor der Errungenschaftsgemeinschaft?, Auf dem Weg zu einem partnerschaftlichen Güterrecht, V&R unipress Göttingen 2013, pp. 83-85.
2013 Internationaal privaatrecht, Modelclausules voor internationale overeenkomsten, Geschil over de Fyra treinen, Kinderontvoering en artikel 8 EVRM K. Boele-Woelki AA 2013, kwartaalsignaal 128, pp. 7282-7283.
2013 Handreiking uitvoering internationale kinderbescherming 1.0, Denemarken en Brussel I Herschikking, Interpretatie artikel 5 Haags Protocol Onderhoudsverplichtingen 2007, Geloofsovertuiging en echtscheiding, Procestaal K. Boele-Woelki AA 2013, kwartaalsignaal 127, pp. 7211-7212.
2013 Internationaal privaatrecht, Rechtskeuze in internationale contracten, Brussel I Herschikking, Eisen te stellen aan consumentenovereenkomst, Internationale bevoegdheid bij echtscheiding K. Boele-Woelki AA 2013, kwartaalsignaal 126, pp. 7143-7144.
2013 Internationaal Privaatrecht 2013-2015 K. Boele-Woelki (in cooperation with R. ter Rele) Nijmegen: Ars Aequi Libri
2013 The Impact of the Commission on European Family Law (CEFL) on Family Law in Europe K. Boele-Woelki J.M. Scherpe (ed), Research Handbook on European Family Law, Cheltenham & Camberley & Northampton: Edward Elgar Publishing, 2013.
2013 Angleichung der Familienrechte in Europa von „unten“: Das Projekt der Commission on European Family Law K. Boele-Woelki M. Schauer (eds), Österreichische Gesellschaft für Familie und Vermögen 2013.
2013 (Cross-border) Surrogate Motherhood: We Need to Take Action Now! K. Boele-Woelki Externe link naar Bron »
The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, A Commitment to Private International Law, Essays in honour of Hans van Loon, Cambridge-Antwerp-Portland: ntersentia, 2013, pp. 47-58.
2013 Principles of European Family Law Regarding Property Relations between Spouses K. Boele-Woelki (in cooperation with Ferrand/González Beilfuss/Jänterä-Jareborg/Lowe/Martiny/Pintens) Antwerpen - Cambridge: Intersentia
2012 Does international law support co-parenting? Emerging trends in international and European legal instruments N. Nikolina Utrecht Law Review januari 2012, pp. 122-144.
2012 Cross-border Family Relationships in Europe: Towards a Common European Matrimonial Property Law based upon Cooperation between Private International Law and Substantive Law K. Boele-Woelki In: Alternative Ways to a New Ius Commune, Ius commune Europeanum, Antwerpen: Intersentia, 2012, pp. 33-47.
2012 Ziel- und Wertvorstellungen der CEFL in ihren Prinzipien zum europäischen Familienrecht K. Boele-Woelki Confronting the Frontiers of Family and Succession Law, liber amicorum Walter Pintens, Antwerpen: Intersentia 2012, pp. 167-185.
2012 Property Relations of International Couples in Europe: the Interaction between Unifying and Harmonizing Instruments K. Boele-Woelki Externe link naar Bron »
Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren, Festschrift für Bernd von Hoffmann, Bielefeld: Gieseking Verlag, 2011, pp. 63-72.
2012 Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het Belgische en Nederlandse familierecht K. Boele-Woelki & F. Swennen (eds.) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2012.
2011 Report Denmark/United Kingdom C.G. Jeppesen-De Boer The legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries, Utrecht: CIER/ Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University 2011, pp. 107-139 en pp. 173-202.
2011 Initial results of the Commission on European Family Law regarding the property relation of spouses K. Boele-Woelki & M. Jänterä-Jareborg The Future of Family property In Europe, Cambridge: Intersentia, 2011, pp. 47-62.
2011 Afschaffing van de conflictenrechtelijke toets binnen de Unie: Nederland strekt tot voorbeeld K. Boele-Woelki Strikwerda’s conclusies, Deventer: Kluwer, 2011, pp. 51-64.
2011 For better or for worse; the Europeanization of International Divorse Law K. Boele-Woelki Yearbook of Private International Law 2010, 2011, pp. 1-26.
«« »»