Relatie ouder-kind

Jaar   Titel   Auteur(s)   Bron  
2016 (English) Verdeling kosten van de kinderen bij co-ouderschap: wie betaalt de rekening? M. Jonker Tijdschrift voor relatierecht en praktijk 2016(7), pp. 30-34
2017 (English) Kinderalimentatie bij co-ouderschap: ‘Going Dutch M. Jonker Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017/10, pp. 41-47
2016 (English) Aanpassing afstammings- en gezagsrecht gewenst voor ongehuwd samenwonende ouders W.M. Schrama Justitiële Verkenningen, 2016(4), pp. 30-44
2016 (English) Hordespringen voor stiefouderadoptie, annotatie bij Rb. Rotterdam 9 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9811 W.M. Schrama Personen- en familierecht Updates
2017 (English) Gezag na vernietiging erkenning, annotatie bij Rb. Rotterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBRTO:2017:6130 W.M. Schrama Personen- en familierecht Updates
2017 (English) Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed W.M. Schrama Externe link naar Bron »
P. Vlaardingerbroek (ed), Het hedendaagse personen- en familierecht (Deventer: Wolters Kluwer, 8 edn), pp. 155-192
2017 (English) Het huwelijk W.M. Schrama Externe link naar Bron »
P. Vlaardingerbroek (ed), Het hedendaagse personen- en familierecht (Deventer: Wolters Kluwer, 8 edn), pp. 105-136
2017 (English) Het geregistreerd partnerschap W.M. Schrama Externe link naar Bron »
P. Vlaardingerbroek (ed), Het hedendaagse personen- en familierecht (Deventer: Wolters Kluwer, 8 edn), pp. 137-154
2017 (English) Afstammingsrecht (art. 197-206 BW) W.M. Schrama S. Wortmann (ed.), Personen- en familierecht: Burgerlijk wetboek (Den Haag: Wolters Kluwers Groene Serie 2017) 2017
2017 (English) De onder curatele gestelde ouder die geen ouder is en een wet die niet (anders) bepaald M. Jonker Externe link naar Bron »
C.C. de Kluiver, M.T. Beumers, L.S.A. Trapman, A.M. Overheul & F.Q van de Pol (eds), Vijftig weeffouten in het BW (Nijmegen: Ars Aequi 2017), pp. 11-17
2017 (English) ‘Het verbreken van de afstammingsband: (n)immer een weegschaal nodig? S. Bou-Sfia Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016/44
2017 (English) Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen W.M. Schrama, H. Ter Haar, L. Verstappen & W. Kolkman Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2016 (English) Bewind en artikel 6 EVRM, Annotatie bij Rb. Rotterdag 11 november 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8858 W.M. Schrama Personen- en familierecht Updates
2016 (English) Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2016(4), pp. 89-94
2016 (English) Van rechtswege vader met gezamenlijk gezag W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (5)
2016 (English) Uitgekleed gezag in combinatie met een ots, Annotatie bij Rb. Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1835 W.M. Schrama Externe link naar Bron »
PFR Updates
2016 Over vaders, seks en afstamming: het afstammingsrecht voor verwekkers kritische beschouwd W.M. Schrama Ars Aequi, pp. 212-218
2016 Kroniek afstammingsrecht W.M. Schrama & I. Pieters Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (9), pp. 193-198
2016 (English) Aanpassing afstammings- en gezagsrecht gewenst voor ongehuwd samenwonende ouders W.M. Schrama Externe link naar Bron »
Justitiële Verkenningen (4), pp. 30-44
2016 Omissie in jeugdbeschermingswet dwingt rechter tot creativiteit I. Weijers & J. Huijer W. Schrama & M. Jonker (eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 65-73
2016 Internationale kinderontvoering in Nederland M. Jonker W. Schrama & M. Jonker (eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 53-64
2015 Regulering van ouderschap na scheiding: Nieuw recht en nieuwe mentalité de gouvernement? C. Jeppesen-de Boer & W. van Rossum K. Boele-Woelki & S. Burri (eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 29-32
2015 The Incorporation of Intentional Parentage by Female Same-Sex Couples into National Parentage Laws – A Comparison between Danish and Dutch law C. Jeppesen-de Boer & A. Kronborg European Journal of Law Reform, pp. 232-246
2015 The Minor in Divorce-related Judicial Proceedings in the Netherlands and Germany. Rights to a Special Representative and to Be Heard in Person E. Verhagen & M. Strutz European Journal of Law Reform, pp. 305-316
2014 Gezamenlijk Ouderschap na scheiding: over de interactie tussen de doelstellingen van de Deense wet op de ouderlijke verantwoordelijkheid, de bevindingen in de uitgevoerde wetsevaluatie en de daaropvolgende wetswijzigingen C. Jeppesen-de Boer Externe link naar Bron »
Familie en Recht
2014 Het Deense jeugdbeschermingsstelsel C. Jeppesen-de Boer Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, pp. 279-282
2014 Rapport Meeroudergezag belicht M. Antokolskaia, W. Schrama, K. Boele-Woelki, C. Bijleveld, C. Jeppesen-de Boer & W. van Rossum Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, afl. 6, pp. 166-169
2014 Gezamenlijk Ouderschap na scheiding: over de interactie tussen de doelstellingen van de Deense wet op de ouderlijke verantwoordelijkheid, de bevindingen in de uitgevoerde wetsevaluatie en de daaropvolgende wetswijzigingen C. Jeppesen-de Boer Externe link naar Bron »
Familie en Recht
2014 Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek K. Boele-Woelki, M. Antokolskaia, W. Schrama, C. Bijleveld, C. Jeppesen-de Boer & G. van Rossum Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2014 Kinderalimentatie M. Jonker W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht - een introductie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 337-355
2013 Partner- en kinderalimentatie: Knelpunten en voorstellen voor verbetering M.V., Antokolskaia & M. Jonker Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013.
2013 Wie zijn de ouders naar Nederlands recht ingeval van een internationaal draagmoederschap? K. Boele-Woelki [Nog te verschijnen]
2012 Commentaar op artt. 1:251, 1:251a, 1:252, 1:253, 1:253a, 1:253aa, 1:253b, 1:253c, 1:253d, 1:253e, 1:253f, 1:253g, 1:253h, 1:253ha, 1:253i, 1:253j,1:253k, 1:253l, 1:253m, 1:253n, 1:253o, 1:253p, 1:253q, 1:253r, 1:253s C.G. Jeppesen-Boer Commentaar relatierecht online, Den Haag: SDU, 2012 (nog te verschijnen in gedrukte versie).
2011 Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg. Een rechtsvergelijking tussen Nederland, Noorwegen en Zweden M. Jonker Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2011.
2011 Rapport Noorwegen C.G. Jeppesen-De Boer Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2011.
2011 Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen K. Boele-Woelki & I. Curry-Sumner & W.M. Schrama & M.J. Vonk, Externe link naar Bron »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2011.
«« »»