Work and care

Year   Title   Author(s)   Source  
2017 The Netherlands S.D. Burri Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale 2016(1), pp. 160-161
2016 EU Citizenship and Social Rights, a Comparative Report S.E. Hertter & F. Pennings External link to source »
Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States, bEUcitizen
2016 Gelijke behandeling als grondrecht S. Burri & A.G. Veldman F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (eds.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, pp. 151-222
2016 Flexibele Arbeid S. Burri & A.G. Veldman F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (eds.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, pp. 223-248
2016 Actualités S. Burri Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale (1), pp. 160-161
2015 Care in Family Relations – The Case of Surrogacy Leave S. Burri External link to source »
European Journal of Law Reform 17(2), pp. 271-281
2015 ‘Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats S. Heeger-Hertter & A. Veldman ArbeidsRecht (6/7), pp. 3-7
2016 Wet Arbeid en Zorg S. Heeger-Hertter E. Cremers (eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer
2015 Challenging Perspectives on Work/Life Balance Issues in EU and Dutch Law S. Burri T. Addabbo, W. Bromwich, T.M. Fabbri & I. Senatori (eds.), "Labour And Social Rights. An Evolving Scenario”, Proceedings of the Twelfth International Conference in Commemoration of Prof Marco Biagi, Turin: Giappichelli, pp. 155-190
2015 Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht S. Burri K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 73-135
2015 Parents who want to reconcile work and care: which equality under EU law? S. Burri M. van den Brink, S. Burri & J. Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen, Utrecht: SIM-special, pp. 261-277
2014 Draagmoederschap en verlof – De arresten C.D. en Z. over zwangerschaps-en bevallingsverlof van wensmoeders S. Burri Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (9), pp. 312-318
2014 EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind? S. Burri K. Boele-Woelki (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 57-68
2014 Mantelzorg faciliteren door verlof – Een vergelijking van het Nederlandse recht met de Duitse Familiezorgtijdwet S. Heeger-Hertter Tijdschrift Recht en Arbeid (6/7), pp. 17-20
2014 Discriminatie bij de arbeid bestrijden: ja! Maar hoe? Een bespreking van het SER-advies Discriminatie werkt niet! S. Burri Tijdschrift Recht en Arbeid, pp. 9-12
2014 Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work S. Burri & H. Aune European Gender Equality Law Review, pp. 11-21
2013 Annotatie bij CRvB 19 juni 2013 S.E. Heeger-Hertter Uitspraken Sociale Zekerheid (USZ) 2013, pp. 784-786.
2013 Pays-Bas S.D. Burri Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 2013/11, pp. 124-125.
2012 Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten: een onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen S. Heeger-Hertter External link to source »
Deventer: Kluwer
2012 Verplicht sparen voor verlof A. Eleveld & S. Heeger-Hertter External link to source »
Socialisme & Democratie 69 (2012), 1-2, pp. 93-101.
2011 La conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale. L’approche juridique de l’Union européenne S.D. Burri Les discriminations entre les femmes et les hommes, Paris: Presses de Sciences Po, 2011, pp. 253-280.
«« »»