Publications

UCERF researchers publish their work in renowned national and international monographs and journals. Extensive research is published in English in the European Family Law’ (EFL) series by Intersentia (Antwerp). German and French language publications from this series are published by Stämpfli (Bern). Dutch language research is published in the Familie en Recht series by Boom Juridishe Uitgevers (The Hague).

 

Work and care

Year Title Author(s) Source
2017 The Netherlands S.D. Burri Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale 2016(1), pp. 160-161
2016 EU Citizenship and Social Rights, a Comparative Report S.E. Hertter & F. Pennings External link to source »
Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States, bEUcitizen
2016 Gelijke behandeling als grondrecht S. Burri & A.G. Veldman F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (eds.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, pp. 151-222
2016 Flexibele Arbeid S. Burri & A.G. Veldman F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (eds.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer, pp. 223-248
2016 Actualités S. Burri Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale (1), pp. 160-161

 

Family property law

Year Title Author(s) Source
2017 Meer partijautonomie voor echtgenoten W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017/53, p. 251
2016 De beperkte gemeenschap van goederen en ongehuwd samenleven W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (10), pp. 222-227
2015 Het vriendschapscontract E. Verhagen & C. Mol W. Pintens & C. Declerck (eds.), Patrimonium 2015, Brugge: Die Keure, pp. 369-384
2014 Het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het wettelijk huwelijksvermogensrecht E. Verhagen & M. Steegmans W. Pintens & C. Declerck (eds.), Patrimonium 2014, Brugge: Die Keure, pp. 346-354
2014 Het concept wetsvoorstel scheiden zonder rechter E. Verhagen W. Pintens & C. Declerck (eds.), Patrimonium 2014, Brugge: Die Keure, pp. 339-345

 

Gender

Year Title Author(s) Source
2017 The ligitimate aim of harmonising body and soul M. van den Brink K. Boele-Woelki & A. Fuchs (eds), Same-sex relationships and beyond. Gender matters in the EU, 3rd edn, Antwerp: Intersentia, pp. 231-248
2017 Introduction on the state of play. European equality law review, no. 1 A.S.H. Timmer, I. Chopin & M. Zwamborn Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017
2017 Introduction on the state of play. European equality law review, no. 2 A.S.H. Timmer, I. Chopin & M. Zwamborn Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017
2016 A comparative analysis of gender equality law in Europe 2016: A comparative analysis of the implementation of EU gender equality law in the EU Member States, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Montenegro, Norway, Serbia and Turkey L.A.J. Senden & A.S.H. Timmer Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016
2016 Gender Stereotyping in the Case Law of the EU Court of Justice A.S.H. Timmer European Equality Law Review, nr. 1, pp. 37-46

 

Internationaal en Europees familierecht

Year Title Author(s) Source
2016 Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk rond internationale kinderontvoering M. Jonker & C.G. Jepessen-de Boer Tijdschrift voor relatierecht en praktijk, 2016(3), pp 40-44
2017 Het gezag van de ongehuwde vader bezien vanuit een nationaal en Europees perspectief C.G. Jepessen-de Boer Ars Aequi 2017(2), pp. 89-95
2017 De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief W.M. Schrama, C.G. Jepessen-de Boer & M. Jonker External link to source »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2016 Europees onderzoek naar informele relaties K. Boele-Woelki W. Schrama & M. Jonker (eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 75-83
2015 Internationale Kinderontvoering – De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland M. Jonker, C. Jeppesen de Boer, W. van Rossum, K. Boele-Woelki & M. Abraham External link to source »
Den Haag: Boom Juridische uitgevers

 

Mensenrechten

Year Title Author(s) Source
2017 ‘Doorstaat artikel 1:41a BW de toetsing aan artikel 12 EVRM? Y. Yildiz Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017(3), pp. 4-10
2015 Gender equality in employment and occupation. European Implementation Assessment. ANNEX I, Legal aspects and direct and indirect discrimination S. Burri External link to source »
Brussels: European Parliamentary Research Service Ex-Post Impact Assessment Unit March 2015 – PE 547.552 , Research paper on the implementation of Directive 2006/54/EC with a focus on the application of the directive and on the concepts of direct and indirect discrimination.
2015 Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases — Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands M. Jonker & S. Halrynjo External link to source »
Gender, Work and Organization 23(3), pp. 278-295
2015 Over de schouders van ouders: een interne vergelijking van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m M. van den Brink & H. Tigchelaar K. Boele-Woelki & S. Burri (eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. pp. 137-167
2015 The roots of Dutch strategic human rights litigation: comparing ‘Engel’ to ‘SGP’ W. van Rossum M. van den Brink, S. Burri & J. Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen, Utrecht: SIM-special, pp. 387-399

 

Multicultural family relationships

Year Title Author(s) Source
2016 Editorial Religion and Culture in Family & Law M. Jonker, M.A. van der Hoven & W.M. Schrama Utrecht Law Review 2016(12), pp. 1-6
2016 How is a Judicial Decision Made in Parental Religious Disputes? An analysis of determining factors in Dutch and European Court of Human Rights case law M. Jonker & H. Tigchelaar External link to source »
Utrecht Law Review 12(2), pp. 24-40
2015 Religie en cultuur in familierechtelijke beslissingen over kinderen M. Jonker, R. van Spaendonck & H. Tigchelaar External link to source »
Familie en Recht
2013 Recht in het dagelijks leven van transnationale families W.M. van Rossum Actuele ontwikkelingen in het familierecht, UCERF Reeks 7, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2013, pp. 107-124.
2012 Een intimiderend wetsvoorstel. Het ‘boerkaverbod’ beoordeeld. J. Tigchelaar Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2011, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2012, pp. 377- 394.

 

Sociology of law

Year Title Author(s) Source
2016 articipatie van kinderen in gerechtelijke procedures S.E. Rap, J.I. Huijer & K.E. Hepping External link to source »
K. Hepping, S. Rap & J. Huijer (eds), De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging: Liber Amicorum Prof. dr. Ido Weijers (Den Haag: Boom criminologie 2016), pp. 87-102
2015 Family Law Contractualisation in the Netherlands: Changes and Trends K. Boele-Woelki & M. Jonker Lars van Vliet (Ed.), Netherlands Reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law - Vienna 2014, Antwerp: Intersentia, pp. 115-133
2014 How legal professionals in the Netherlands and in Norway deal with cultural diversity W. van Rossum & K. Jansen Frederiksen H. Sinding Aasen (eds.), Juridification and Social Citizenship in the Welfare State, Cheltenham: Edward Elger Publishing, pp. 221-240
2014 Legal Culture W. van Rossum E. Besamusca & J. Verheul (eds.), Discovering the Dutch - On Culture and Soceity of the Netherlands, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 287-296
2013 Beleidsrapportage: gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose ‘multi-probleem’gezinnen T.L. Verhallen External link to source »

 

Legal theory

Year Title Author(s) Source
2016 Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht W.M. Schrama Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (4), pp. 89-94
2015 Combined comparative research in the field of family relations: some reflections from the legal perspective K. Boele-Woelki Zeitschrift für Familienforschung, pp. 239-256
2014 Combined Comparative Research in the Field of Family Relations: Some Reflections from the Legal Perspective K. Boele-Woelki A. Singer & M. Linton (eds.), Förnuft, känsla och rättens verklighet : Vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg, Iustus Forlag, pp. 11-128
2013 Personen-, Familie- en Erfrecht 2013 K. Boele-Woelki & E.M.J.M.C. Verhagen Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2013.
2013 Personen- en Familierecht 1979-2013 K. Boele -Woelki & E.M.J.M.C. Verhagen Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2013.

 

The parent-child relationship

Year Title Author(s) Source
2016 Verdeling kosten van de kinderen bij co-ouderschap: wie betaalt de rekening? M. Jonker Tijdschrift voor relatierecht en praktijk 2016(7), pp. 30-34
2017 Kinderalimentatie bij co-ouderschap: ‘Going Dutch M. Jonker Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2017/10, pp. 41-47
2016 Aanpassing afstammings- en gezagsrecht gewenst voor ongehuwd samenwonende ouders W.M. Schrama Justitiële Verkenningen, 2016(4), pp. 30-44
2016 Hordespringen voor stiefouderadoptie, annotatie bij Rb. Rotterdam 9 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9811 W.M. Schrama Personen- en familierecht Updates
2017 Gezag na vernietiging erkenning, annotatie bij Rb. Rotterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBRTO:2017:6130 W.M. Schrama Personen- en familierecht Updates