Over ons

Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) bundelt en bevordert onderzoek op het terrein van familie en recht vanuit een rechtsvergelijkende, internationale en multidisciplinaire benadering. Het kenniscentrum houdt zich verder bezig met onderwijs en advisering voor derden op het terrein van de  maatschappelijke dienstverlening.


Expertise
UCERF verenigt alle onderzoekers van het departement Rechtsgeleerdheid die zich met familierecht bezighouden. Naast deskundigheid op het gebied van het Nederlandse, Europese en internationale familierecht (Internationaal Privaatrecht) bestaat bijzondere expertise op het terrein van het nationale familierecht van verschillende Europese rechtsstelsels.


Onderzoeksprogramma
Onderzoekers betrokken bij UCERF geven uitvoering aan het onderzoeksprogramma ‘Regulering van familierelaties’.

De hoofdonderzoeksvraag luidt:

Welke aspecten van familierelaties dienen (dwingend) te worden gereguleerd, wanneer dient de overheid beschermende maatregelen te nemen en op welke terreinen zijn familieleden vrij hun familierelatie zelf te regelen? Welke rol komt hierbij toe aan respectievelijk de overheid, werkgevers, sociale partners en werknemers?

Het programma valt in drie thema’s uiteen:

1. Regulering van familierelaties: wat wil, wat kan, wat mag de staat?
2. Juridische arrangementen van familieleden
3. Transnationale familierelaties: regulering op internationaal en Europees niveau

 
Delen: