10e UCERF symposium op 21 april 2016

Op 21 april 2016 vond het jaarlijkse UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht vond voor de tiende keer plaats. Het tweede lustrum werd groots gevierd met een dagvullend programma inclusief een lunch in de Geertekerk te Utrecht. Het symposium werd geopend met een welkomst woord door Prof. dr. Wendy Schrama en een reflectie op familie en recht door Prof. mr. Ton Hol, Hoofd departement rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

De ochtend begon met twee keynote sprekers. Mr. Sylvia Wortmann, Lid van de Raad van State, sprak over de begrippen flexibiliteit en zekerheid in het familierecht en het spanningsveld dat tussen die begrippen bestaat. Zodoende besprak zij de fundamenten van het familierecht en de aard van relaties, om vervolgens de ontwikkelingen van flexibiliteit en zekerheid in twee gebieden, verwantschap en gezag, te bespreken. Prof. dr. Masha Antokolskaia van de Vrije Universiteit Amsterdam gaf vervolgens een zeer boeiend en omvangrijke presentatie omtrent vechtscheidingen en de vraag of er tegenwoordig niet juist meer is om over te vechten gezien de recente wetgeving en achterliggende ideologie. Ter conclusie, bood zij meerdere mogelijke aanpakken ter vermindering van vechtscheidingen.

Na de lunch werd het eerste deel van de middag voorgezeten door dr. Christina Jeppesen de Boer. Oud Advocaat-generaal van de Hoge Raad, mr. Luc Strikwerda sprak over in het buitenland tot stand gekomen afstammingerechtelijke betrekkingen en hoe het Nederlandse internationaal privaatrecht daarmee omgaat. De regeling in Boek 10 BW, art. 10:100 BW en art. 10:101 BW, en het geval waarin de afstammingsrechtelijke rechtsverhouding niet berust op een rechterlijke beslissing of akte werden uitgebreid besproken. Vervolgens gaf UCERF’s eigen dr. Merel Jonker een presentatie over het WODC onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van inkomende zaken van internationale kinderontvoering. Na een korte uitleg over de aanleiding, het doel en de onderzoeksmethode, ging zij in op de bevindingen en de merites en knelpunten van de huidige Nederlandse uitvoeringspraktijk. De presentatie van Prof. Ido Weijers ging over een heel ander onderwerp, de rechterlijke creativiteit bij de interpretatie van de jeugdbeschermingswet. De toevoeging van het begrip ‘aanvaardbaar termijn’ in zowel art. 1:255a lid 1 sub b en art. 1:266 lid 1 sub a BW sinds de inwerkingtreding van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen creëert een open norm, Weijers sprak over hoe de rechter zijn discretie moet of kan uitoefenen om hieraan invulling te geven.

Het tweede deel van de middag begon na een korte pauze met koffie en thee onder voorzitterschap van dr. Marjolein van den Brink. Prof. Katharina Boele-Woelki, oprichtster van UCERF, president van de Bucerius Law School in Hamburg en voorzitter van de Commission on European Family Law (CEFL), sprak over het huidige Europees onderzoek van de CEFL naar informele relaties. Zij gaf een kijkje in de keuken van de werkzaamheden van de CEFL, hoe een keuze moest worden gemaakt voor terminologie en een definitie en ook hoe de Preambule voorlopig is geformuleerd. Advocate mr. Katrien van Stratum van Delissen Martens sprak vervolgens over Cassatie in familiezaken met relevant praktisch advies hoe advocaten de deur open kunnen houden naar de Hoge Raad. Een goede kennis van het procesrecht blijkt essentieel te zijn. Ten slotte was er als onverwachte spreker (Prof. Marian Verkerk kon helaas niet aanwezig zijn) mr. Lotte Castelijns van Tanger Advocaten met een zeer energieke en prikkelende presentatie over verdenkingen van seksueel misbruik in familiezaken. Met de vraag of de omgang tussen kind en ouder bij verdenking van seksueel misbruik geschorst dient te worden gedurende het onderzoek bracht zij het publiek aan het denken en besprak ze de werking van een aangifte van seksueel misbruik en de impact daarvan op de procedure. Na een zeer enerverende dag met veel kundige sprekers werd er onder het genot van een drankje het symposium afgesloten.

De bundel met bijdragen van de sprekers kan hier besteld worden.

 
Delen: