13e UCERF symposium op 18 april 2019

Op 18 april 2019 heeft de 13e editie van het UCERF Symposium inzake de actuele ontwikkelingen in het familierecht plaatsgevonden in het Academiegebouw te Utrecht, welk symposium is bijgewoond door ongeveer 170 juridische professionals. Het symposium werd geopend door prof. dr. Wendy Schrama, waarbij zij sprak over tijd en termijnen in het familierecht.

Onder leiding van UCERF-onderzoeker mr. dr. Marjolein van den Brink ging het Symposium van start met een presentatie van dr. Inge van der Valk, universitair docent en onderzoeker bij de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht, en mr. dr. Christina Jeppesen de Boer, universitair docent en UCERF-onderzoeker, over de aanscherping van strafbaarheid bij het niet naleven van omgangsafspraken. Tijdens de presentatie werd met name ingegaan op het recente WODC-onderzoek waaraan beide sprekers hebben meegewerkt, uit welk onderzoek is gebleken dat de inzet van het strafrecht bij de niet-naleving van omgangsafspraken minder voor de hand ligt. Daaropvolgend sprak mr. dr. Jan-Ger Knot, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen, over de nieuwe EU-verordeningen inzake huwelijks- en partnerschapsvermogensstelsels. In vogelvlucht verschafte Jan-Ger Knot de aanwezigen een beeld van de totstandkoming en inhoud van deze verordeningen, waarbij hij onder meer de bevoegdheid van de rechter en het toepasselijke recht besprak. Vervolgens kwam mr. Sanne van de Velde, raadsadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en programmamanager gegevensbescherming Directie Wetgeving en Juridische Zaken, aan het woord. Zij sprak over de dilemma’s van een wetgevingsjurist rond de leeftijdsgrens en toestemming in de AVG, met een focus op het thema ‘Kinderen en privacy op het internet’. Aan de hand van enkele stellingen over de leeftijdsgrens waarop kinderen in staat zouden moeten zijn om de gevolgen van hun handelen op het internet te overzien, werd de zaal op interactieve wijze betrokken bij haar presentatie.

Na de pauze nam UCERF-onderzoeker dr. Susanne Burri het stokje over van Marjolein van den Brink, waarna het vervolg van de middag door haar werd voorgezeten. Als eerste spreker na de pauze vertelde mr. Stans Goudsmit over haar ervaringen als gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam e.o. met de zogenaamde ‘Rotterdamse toestanden’; problemen die zij heeft gesignaleerd in de regio Rotterdam, onder meer met betrekking tot de jeugdhulpverlening en jongerenparticipatie in het hulpverleningstraject. Aansluitend sprak mr. Joost Huijer, promovendus en docent aan de Universiteit Utrecht, over de dilemma’s rondom gezagsbeëindiging in de praktijk, meer specifiek over de aanvaardbare termijn in het jeugdbeschermingsrecht die moet zijn verstreken voordat gezagsbeëindiging kan plaatsvinden. Middels een bespreking van enkele dilemma’s uit de praktijk bepleitte Joost Huijer een flexibele houding ten aanzien van voornoemde termijn. Ten slotte verzorgden mr. Hein Schröder, kinderrechter bij de rechtbank Overijssel, en drs. Tineke van den Berg, GZ-psycholoog kind en jeugd, een presentatie over de participatie van het kind bij het ouderschapsplan. De sprekers deelden enige bevindingen van de pilot ‘Het Bruggesprek’, in welke pilot bij de rechtbank Overijssel wordt geëxperimenteerd met een nieuwe methode waardoor kinderen meer worden betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Het geslaagde 13e UCERF Symposium werd afgesloten met een borrel, alwaar de aanwezigen de boeiende presentaties met elkaar konden nabespreken. De bundel met bijdragen van de sprekers kan hier worden besteld.

 
Delen: