WODC rapport: huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Dit onderzoek had tot doel om twee belangrijke wetten uit het Nederlandse familierecht te evalueren: de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap. Na de invoering van de Wet openstelling huwelijk, heeft de minister van Justitie in 2001 toegezegd de Wet openstelling huwelijk te evalueren waarbij met name dient te worden ingegaan op de relatie van het opengestelde huwelijk tot het geregistreerd partnerschap. Daaraan is met dit onderzoek gevolg gegeven. Hoe functioneert de wetgeving in de praktijk? Zijn de doelstellingen van de wetgeving bereikt? Hebben zich praktische of technische problemen voorgedaan? Welke rol vervult het geregistreerd partnerschap naast het opengestelde huwelijk? Deze en andere vragen liggen ten grondslag aan de evaluatie van beide wetten.

Voor een Nederlandse samenvatting van het rapport, klik hier. Voor een pdf-versie van het rapport klik hier.

 
Delen: