7e UCERF Symposium op 13 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 is het zevende UCERF-symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht gehouden. De middag werd geopend door prof. dr. Katharina Boele-Woelki, waarna mr. Frans Langemeijer een voordracht heeft gehouden over ‘De Hoge Raad en het familierecht’. Vervolgens heeft prof. dr. Frederik Swennen gesproken over ‘omgangsrecht voor niet-ouders in het Belgische recht’. Daarna heeft mr. Gordon Doull, vakspecialist Estate Planning bij ABN AMRO MeesPierson, ons verteld op welke wijze ouders hun kind kunnen helpen bij de aanschaf van een eigen woning. Na de koffiepauze heeft dr. Esther Kluwer het welbevinden van echtscheidingskinderen uiteengezet. Daaropvolgend is dr. Wibo van Rossum ingegaan op het recht in het dagelijkse leven van transnationale families. Tot slot is de middag afgesloten door mr. Lisette Frohn, die de internationale echtscheiding voor haar rekening nam. Vervolgens heeft het publiek de gelegenheid gekregen om vragen te stellen aan de sprekers, en eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen. Na de discussie zijn velen nog even blijven hangen om met ons onder het genot van een drankje terug te blikken op een geslaagde middag.

Om de foto’s van het middagsymposium te bekijken, klik hier.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de artikelen uit de bundel:

• Nieuws over UCERF (Katharina Boele-Woelki)
• De Hoge Raad en het familierecht (Frans Langemeijer)
• Omgangsrecht voor niet-ouders in het Belgische recht (Frederik Swennen)
• De (on)mogelijkheden van een ‘ouder-kind’-financiering (Gordon Doull)
• Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding (Esther Kluwer)
• Recht in het dagelijks leven van transnationale families (Wibo van Rossum)
• Internationale echtscheiding en partijautonomie (Lisette Frohn)

 
Delen: