9e UCERF symposium op 16 april 2015

Het negende UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht vond plaats op 16 april 2015 in de Geertekerk te Utrecht. Het symposium werd geopend door Prof. dr. Katharina Boele-Woelki die het tiende, en daarbij tweede lustrum, symposium aankondigde dat plaats zal vinden op 21 april 2016.

Het eerste deel van de middag werd voorgezeten door dr. Wibo van Rossum. Wegens onverwachte problemen met het openbaar vervoer was er geschoven in het programma, waardoor Prof. Gerard-René de Groot van de Universiteit Maastricht als eerste sprak over het verlies van het Nederlanderschap wegens het wegvallen van de familierechtelijke betrekking waarop de verwerving is gebaseerd. Na het uiteenzetten van de regelgeving en het vertellen van een onverwachte anekdote, deed hij drie voorstellen voor de herziening van art. 14 lid 4 RwNed. Vervolgens gaf Prof. Thalia Kruger van de Universiteit Antwerpen een helder betoog over de herziening van Brussel IIbis, waarin zij aangaf op welke puntende verordening gewijzigd dient te worden om, onder anderen, beter te voldoen aan de rechten van het kind. Dr. Marjolein van den Brink van UCERF gaf daarna een boeiend verslag van het onderzoek dat zij samen met dr. Jet Tigchelaar (UCERF) heeft voltooid in opdracht van het WODC omtrent de sekseregistratie van trans*genders. Dankzij haar verhaal realiseerde alle aanwezigen zich hoe vaak de tweedeling van sekse voortkomt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld wanneer sprekers beginnen met ‘geachte dames en heren’. Na de eerste drie sprekers volgde een discussie met verschillende vragen uit het publiek omtrent o.a. het mogelijke verlies van nationaliteit van de kinderen van een jihad strijder en de afschaffing van de exequatur in Brussel IIbis.

SONY DSC         SONY DSC

Na een korte pauze met koffie en thee begon het tweede deel van de programma onder voorzitterschap van dr. Susanne Heeger-Hertter. Voordat de sprekers begonnen, werd door Prof.dr. Katharina Boele-Woelki het nieuwste UCERF boek, ‘De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?’ officieel aangeboden aan Sabine Kraus, Beleidsmedewerker Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW, als dank voor de samenwerking voor wat betreft een van de vier bijdragen die in het boek zijn opgenomen. Advocate mr. Vera Kidjan sprak vervolgens over de geschiedenis en huidige problematiek van adoptie in Nederland aan de hand van meerdere casussen. Daarna gaf Prof. Maurits Berger van de Universiteit Leiden een prikkelende presentatie over de (on)mogelijkheden van het toepassen van sharia in Nederland. Hij gaf daarbij inzicht in de manieren waarop het islamitisch familierecht al toegepast wordt en hoe het makkelijk toegepast kan worden binnen het Nederlandse stelsel. Prof. Wilbert Kolkman van de Rijksuniversiteit Groningen sloot de middag af met een presentatie over het wetsvoorstel 33 987 ter invoering van een beperkte gemeenschap van goederen. Hij besprak enkele veranderingen die daarin zijn opgenomen en de wenselijkheid van de invoering. Daaropvolgend was er tijd voor een discussie, waarbij vanuit het publiek vragen werden gesteld over o.a. de zwakke tegenover de sterke adoptie en de vraag of invoering van de beperkte huwelijksgemeenschap niet problematisch uitpakt voor de gemiddelde Nederlander die waarschijnlijk geen perfecte administratie bijhoudt. Ter afsluiting van het symposium werd er onder het genot van een drankje verder besproken wat de toekomst van het familierecht zal brengen.

De  bundel met bijdragen van de sprekers kan hier besteld worden.

Het UCERF boek ‘De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?’ kan hier besteld worden.

 
Delen: