WODC rapport: M/V en verder

Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar hebben met medewerking van Eric Gubbels het WODC rapport: ‘M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders’ geschreven. Dit onderzoek betrof de volgende probleemstelling: In hoeverre en onder welke voorwaarden is het mogelijk mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, het geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten, en welke juridische en praktische problemen kunnen daardoor ontstaan of juist worden verholpen? 

Bij het boek hoort een bijlage ‘Een inventarisatie van Nederlandse wetgeving met sekse specifieke aanduidingen of de term ‘geslacht’’.

Voor een Nederlandse samenvatting van het rapport, klik hier. Voor het hele rapport, zie hier (online) of hier (boek).

 

 

 
Delen: