Evaluatie onderzoek 2017

In 2017 is het rapport van de evaluatiecommissie Spronken over het onderzoek van het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid gepubliceerd. De commissie bestond  Taru Spronken (voorzitter), Jacqueline Heaton, Luc Lavrysen, Aloïs van Oevelen en Christiaan Timmermans. In het rapport toont de Commissie zich bijzonder positief over het onderzoek dat UCERF in de afgelopen drie jaar heeft verricht. De kwaliteit van het onderzoek van UCERF is beoordeeld met de hoogste mogelijke beoordeling (international excellence). De Commissie roemt in het bijzonder het unieke onderzoeksprofiel, de excellente kwaliteit van de publicaties en de omvang van de onderzoeksoutput, gezien de relatief kleine onderzoeksgroep. De Commissie concludeert op dit punt:  In short, the Committee considers the quality of UCERF’s research and the contribution which this research makes to the body of scientific knowledge to be outstanding. In conclusion, the Committee is of the opinion that UCERF has been shown to be one of the few most influential research groups in the world in its particular field. We zijn bijzonder blij met deze waardering en zullen ons de komende jaren inzetten om het niveau van de afgelopen jaren te evenaren.

 
Delen: