Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Regulering van familierelaties’ valt in een drietal thema’s uiteen. Het eerste thema over de rol van de overheid (is staatsbemoeienis met familie wenselijk?) staat in relatie tot het tweede thema; de partijautonomie van familieleden (welke afspraken kunnen familieleden onderling maken?). In het derde thema zullen de eerste twee samen worden bestudeerd voor transnationale gezinnen.

 
Delen: