WODC rapport: De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

In 2017 hebben onderzoekers van UCERF een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC naar ‘de regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief’. De centrale onderzoeksvraag was: Welke beleids- en wettelijke maatregelen bestaan er voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en kunnen deze maatregelen een oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland? Zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen?

Voor een Nederlandse samenvatting van het rapport, klik hier. Voor het volledige rapport, klik hier (online) of hier (boek).

 
Delen: