WODC rapport: Recht doen aan genderidentiteit evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017

In 2017 is door UCERF onderzoeker Marjolein van den Brink met medewerking van Danielle Snaathorst een evaluatie uitgevoerd van de transgenderwet. Dit gebeurde in opdracht van het WODC.

Dit onderzoek brengt in kaart in hoeverre de transgenderwet voldoet aan de doelstellingen van de wetgever. Dat betreft zowel praktische doelstellingen zoals vereenvoudiging van de procedure en uitvoerbaarheid, als het overkoepelende doel om de wet in overeenstemming te brengen met de huidige mensenrechtelijke normen. De centrale vraag die in dit onderzoek is beantwoord, luidt: In hoeverre voldoet de wet van 1 juli 2014 aan de doelstellingen van de wet, te weten vereenvoudiging van de procedure en respect voor mensenrechten, en zijn er – mede in het licht van ervaringen in het buitenland – mogelijkheden om de wet nog verder in overeenstemming te brengen met die doelstellingen, zonder afbreuk te doen aan de uitvoerbaarheid of te leiden tot een toename van (identiteits)fraude? In het onderzoek zijn ook de wetten in Argentinië, Ierland, Malta en Noorwegen behandeld.

Voor een Nederlandse samenvatting van het rapport, zie hier. Voor het uitgebreide rapport, zie hier.

 
Delen: