Lezing Pieter Bakker

Op maandag 28 mei gaf de Zuid-Afrikaanse professor Pieter Bakker, die werkt bij de Universiteit van Zuid-Afrika en het High Court van Zuid-Afrika, een lezing op het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Deze lezing had als titel “Marriage pluralism in South Africa: Recognition of diversity or mire of confusion. In deze lazing besprak hij een paper dat ingaat op de wijzigingen in het familierecht in Zuid-Afrika. Deze wijzigingen kwamen door de grondwet van de Republiek Zuid-Afrika en de invoering van een Verklaring van Rechten. Er werd wetgeving ontwikkeld om intieme (familie)relaties te beschermen, maar ook diversiteit en de pluraliteit van de Zuid-Afrikaanse samenleving te erkennen. Momenteel zijn er drie vormen van intieme relaties die worden erkend door de wetgeving in Zuid-Afrika: het burgerlijk huwelijk, het gebruikelijke huwelijk en de burgerlijke unie. Stapsgewijs worden ook religieuze huwelijken en binnenlandse partnerschappen erkens in wetgeving en rechterlijke uitspraken. Het onderzoek van Pieter Bakker behandelt te vraag of de bestaande wetgeving diversiteit beschermt of dat een pluralistische benadering slechts verwarring schept in de toepassing van de wetgeving.

 

 

 
Delen: