Symposium Problemen met naleving omgangsregeling: Is een gezamenlijke procedure een oplossing?

Op 15 mei 2019 organiseren het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht (ACFL) en het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) op de VU een Symposium Problemen met naleving omgangsregeling: Is een gezamenlijke procedure een oplossing?

Tijdens het eerste deel van dit symposium worden de resultaten van het WODC onderzoek ‘Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’ gepresenteerd. Tijdens het tweede deel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe gezamenlijke procedure met gezinsvertegenwoordigers vanuit het perspectief van beleid, wetenschap, rechterlijke macht, advocaat-mediator en mediator belicht.

Kosten deelname: €120 (inschrijving per dagdeel is niet mogelijk)

Aanmelding via: https://a-lab.vu.nl/nl/ACFL/naleving_omgangsregeling/index.aspx Let op: het aantal plaatsen is beperkt, familierechtadvocaten en/of mediators krijgen bij inschrijving voorrang

Tijd: woensdag 15 mei 2019, 9.30 – 17.00

Locatie: Amsterdam, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Hoofdgebouw, 16de etage, HG-16A00 Kerkzaal. Voor routebeschrijving zie: https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/routebeschrijvingen/index.aspx

Meer informatie: g.c.a.m.ruitenberg@vu.nl

Opleidingspunten: advocaten kunnen 6 PO-punten bij de NOvA aanvragen voor het bijwonen van het symposium (artikel 4.4, 4e lid van de Verordening op de advocatuur)

 
Delen: